Podružnična šola Krašnja

 

 
 

Govorilne ure v šolskem letu 2018/2019
 

Skupne govorilne ure bodo potekale vsako tretjo sredo v mesecu (od oktobra do maja) od 16:00 do 18:00.

 

Individualne govorilne ure v dopoldanskem času bodo imeli učitelji po razporedu, ki ga najdete v spodnji tabeli. Dopoldanske govorilne ure bodo potekale enkrat na mesec, in sicer  v tednu, ko bodo potekale popoldanske govorilne ure.

 

Razpored individualnih govorilnih

Predviden čas za posamezni razgovor je največ 15 minut. Za daljše individualne razgovore se dogovorite z učiteljem.

 

 

Priimek in ime

Dan

Ura

Katarina Bergant

torek

2. ura

Tjaša Gerbec

sreda

4. ura (Brdo)

Anja Gomzi

petek

1. ura (Brdo)

Milena Iglič

torek

4. ura (Krašnja)

Jasna Klančišar

petek

2. ura (Krašnja)

Sergeja Kosec

četrtek

3 .ura

Tanja Krevs

četrtek

3. ura

Shbela Lotus

četrtek

3. ura (Blagovica)

Petra Pirš

petek

3. ura (Brdo)

Alenka Prehavec

sreda

4. ura (Blagovica)

Helena Urbanija

četrtek

3. ura

 

 

Roditeljski sestanki v šolskem letu 2018/2019

Roditeljski sestanki za starše učencev Podružnične šole Krašnja bodo potekali po spodnjem razporedu:

 

 

Razred

1. rod. sestanek

2. rod. sestanek

1. c

sreda, 29. 8. 2018, ob 17.30

torek, 5. 2. 2019, ob 16.30

2. c

sreda, 12. 9. 2018, ob 16.30

sreda, 6. 2. 2019, ob 16.30

3. c

sreda, 12. 9. 2018, ob 16.30

sreda, 6. 2. 2019, ob 16.30

4. c

sreda, 12. 9. 2018, ob 18.00

torek, 5. 2. 2019, ob 18.30

5. c

sreda, 12. 9. 2018, ob 18.00

torek, 5. 2. 2019, ob 18.00

 

Ostali roditeljski sestanki bodo potekali po potrebi in jih bodo sklicali razredniki posameznih razredov, svetovalna služba ali ravnateljica.