Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

 

 
 

Prijavnice, vloge, pravilniki ...
 

 

Pravilniki, pojasnila, navodila, ...

Prijavnice, vloge, obrazci ...

Plačila položnic, ki jih izda šola preko trajnega naloga

Plačila položnic, ki jih izda šola, se lahko izvedejo preko trajnega naloga. Izpolniti morate Soglasje za SEPA direktno obremenitev in ga oddati v računovodstvo šole.

Obrazec za Soglasje za SEPA direktno obremenitev

Najem telovadnice ali učilnice

Pravilnik o uporabi športnih dvoran Osnovne šole Janka Kersnika Brdo
 

Cenik

Vloga za najem telovadnice ali učilnice

Status perspektivnega oziroma vrhunskega športnika

 

Status  perspektivnega oziroma vrhunskega  mladega umetnika

 

Pojasnila v zvezi s statusi učencev
 

Pravila Osnovne šole Janka Kersnika Brdo o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom

 

Pravice in obveznosti učenca s statusom

 

Komisija za dodelitev statusa

 

 

Predlog za dodelitev statusa perspektivnega športnika
 

Predlog za dodelitev statusa vrhunskega športnika
 

Predlog za dodelitev statusa perspektivnega mladega umetnika
 

Predlog za dodelitev statusa vrhunskega mladega umetnika

Dodatni in dopolnilni pouk

Prijavnico se odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto.

Prijavnica za dopolnilni pouk

Prijavnica za dodatni pouk

Interesne dejavnosti

Seznam interesnih dejavnosti (Brdo, Krašnja, Blagovica)

Prijavnica za interesno dejavnost

Popravni izpiti

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Prijavnica za popravni izpit

Subvencioniranje šole v naravi ali tabora

Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencionirano šolo v naravi in tabore

Vloga za subvencioniranje šole v naravi ali tabora

Šolska prehrana

Pravila šolske prehrane

Prijavnica za šolsko prehrano

Vzgojno delovanje
 

Vzgojni načrt

 

Pravilnik o rabi sodobnih mobilnih naprav v šoli – OŠ Janka Kersnika Brdo