Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

 

 
 

Osnovni podatki

 

 

Naslov

Transakcijski račun

Davčna številka

OŠ Janka Kersnika Brdo
Brdo pri Lukovici 5
1225 Lukovica

01268 – 6030666877

50409484

 

 

 

Ravnateljica

dr. Anja Podlesnik Fetih

01 7235 020

Pomočnica ravnateljice (šola)

Urška Presečnik

Damjana Vidmar

01 7235 020

Pomočnica ravnateljice (vrtec)

Cveta Rošer

01 7236 873 (Šentvid)
01 7234 056 (Krašnja)

Svetovalna služba

Ana Valič

Jasna Klančišar Jasenka Zupančič

01 7236 566

01 7234 093
01 7235 020

Tajništvo

Danica Avbelj

01 7235 020

041 314 155
01 7235 036 (fax)

Računovodstvo

Tadeja Prevolnik

Helena Presetnik

01 7235 020

Knjižnica

Danica Dolar

Irena Orehek

01 7235 020

Odjava malice ali

kosila

Helena Presetnik

041 927 037

Oddelek podaljšanega bivanja na Brdu

 

041 691 114

 

 

 

Delavci šole
(klikni na fotografijo za povečavo)