Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

 

 
 

Javno naročilo Prevozi šolski otrok za obdobje
od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2023