Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

 

 
 

Predračuni za prehrambeno blago za obdobje
od 1. 1. do 31. 12. 2019

 

Predračuni za sklope živil