Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

 

 
 

Predračuni za čistila in papirno galanterijo za obdobje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020