Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica

NOVA SPLETNA STRAN http://www.os-sodrazica.si/

TELEFONSKE ŠTEVILKE:

TAJNIŠTVO

8350 550

RAVNATELJ

8350 551

RAČUNOVODSTVO

8350 552

SVETOVALNA DELAVKA

8350 553

KNJIŽNICA

8350 554

ZBORNICA

8350 555

RAČUNALNICA

8350 556

HIŠNIK

8350 557

VRTEC

8350 558

KUHINJA

8350 559

FAX

8350 560

POŠ Sv. Gregor - telefon: 01 8366-324

E-mail: group2.osljip@guest.arnes.si