OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
OSNOVNA ŠOLA
Paplerjeva 15
1353 Borovnica

Ravnatelj: Daniel Horvat
Pomočnica ravnateljice: Sonja Pristavec

Tajništvo
:
01 75 72 500   Faks: 01 75 72 510
E - pošta:
os-borovnica@guest.arnes.si
 

              


OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
Enota VRTEC

Paplerjeva 5
1353 Borovnica

Ravnateljica: Nataša Lipovšek - Hrga
Pomočnica ravnateljice:
Marija Ocepek
Tajništvo: 01 75 72 533   Mobi: 041 575 432
E - pošta:
vrtec.os-ikbo@guest.arnes.si