Ivan Tavčar
TRŽAČAN - REŠITVE

I.
1. B
2. C
3. A
4. 3 Matevž
    6 Tomažek
    2 "ona"/mati Vrbarjeva
    1 Tinče
5. C
6. 2, 3, 6 Tomažek
    1, 4, 5 Tinče
7. B
8. 2A
    4B
9. a) najraje/najrajši
    b) prespala/spala
10. 6A, 5B, 1C, 3Č