FRANCE PREŠEREN
TURJAŠKA ROZAMUNDA

Dejavnosti pred branjem, poslušanjem/gledanjem

  
To je grad Turjak, eden najznamenitejših in najmogočnejših na nekdanjem Kranjskem. Lastniki gradu so bili iz pomembne plemiške rodbine Auersperg (Turjaški), ki je dobila posest na Kranjskem v 2. pol. 11. stoletja. Na zunanji strani gradu je vzidan velik relief z grofovskim simbolom turom (močan divji bik). Od kod Turjačanom ta simbol govori povedka.  Slavo si je ta rod pridobil v bojih s Turki. Andrej Turjaški je 1593 s svojo vojsko odločilno sodeloval v zmagoviti bitki s Turki pri Sisku. Bitka je bila dobljena 22. junija, na dan sv. Ahaca. Še danes cerkvica sv. Ahaca na hribu blizu Turjaškega gradu spominja na to slavno bitko in na sv. Ahaca - zaščitnika pred Turki. Grad je bil 1943 v hudih bojih močno poškodovan in ga počasi obnavljajo.Pred vhodom v grad stoji zelo stara in mogočna lipa. Zakaj vse to pripovedujem?
Ker si je Prešeren za prizorišče dogajanja v pesmi Turjaška Rozamunda izbral prav grad Turjak.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprejemanje

Branje, poslušanje/gledanje

Prisluhni umetniški recitaciji pesmi Turjaška Rozamunda. (avdiokaseta)
Pesem tiho ali glasno preberi.

Dejavnosti po branju, poslušanju/gledanju

Razčlenjevanje

Razmisli, presodi

V katero zgodovinsko dobo  postavlja pesnik  dogodek v pesmi? Kateri stan je najveljavnejši? V resnici pred gradom stoji mogočna lipa, pesnik pa jo je upovedil kot hrast. Ta hrast ni le običajno mogočno drevo, je simbol moči in časti turjaške dinastije.
Do kam sega prizorišče pesmi?
Komu je pesnik posvetil  drugo kitico?
Kako označuje pesnik zgodovino Rozamundinih ljubezni, ki se je končala z zaroko z Ostrovrharjem?
Kdo zabava viteško gospodo na gradu? O čem poje potujoči pevec?
Kdo sproži zaplet v pesmi? Kaj je povod zapleta, s čim se dejanje zaplete?
Kje doseže dejanje svoj vrh? Se tudi tebi zdi, da doseže vrh z Rozamundinimi besedami Ostrovrharju, ki jih čutimo kot odgovor na pevčevo pesem: 

Pevec: "Bog jo živi gospodično,/ Bog ji hčere daj enake ..."
Rozamunda:"Brez otrok moj zakon bodi,/ brez veselja leta stare ..."

Kar je želel pevec dobrega Rozamundi, temu se ona s svojo zakletvijo skoraj zavestno odreče.
Razplet prinese Ostrovrharjev odhod v boj in razsnova Ostrovrharjevo poroko z Lejlo.
Opaziš, kako je opisovanje gostije na Turjaku pripovedovano počasi, razvlečeno, medtem ko so priprave na boj, pot v Bosno, osvoboditev zasužnjenih rojakov orisane naglo, dramatsko napeto, zgoščeno?
Katero za viteške čase najpomembnejšo besedo je Prešeren premišljeno postavil na začetek in na konec romance?
Rozamundo je doletela kazen za ošabnost in prevzetnost. Primerjaj kazni Urške in Rozamunde. Se razlikujeta?
Kaj meniš o njih?
Konec Turjaške Rozamunde je spravljiv, celo posmehljiv, tako različen od tragičnega konca Povodnega moža.

Kako je Prešeren upošteval vse značilnosti ROMANCE? (Kaj opeva? Kakšna je pripoved, temačna ali lahkotnejša, vedrejša, tudi domišljijska ali bolj stvarna od Povodnega moža? Je dramatično napeta? Kakšna je notranja zgradba pesmi? Kakšen je konec?)

Izpiši stalne okrasne pridevke in metafore.

Dobro je vedeti

Iz pesmi izpiši zadnjo besedo vsakega sodega verza:
oblake - žlahtne - snubače - domače - poslane - rane ...
Če besedam prisluhnemo, ugotovimo, da se glasovno ujemajo, in sicer samoglasniki (a,e).
Tako glasovno ujemanje imenujemo ASONANCA.

Opazimo lahko tudi, da imajo kitice različno število verzov in so daljše (od 4 do 18), nekakšne vsebinske enote pesmi.

Izpiši prva dva verza in ugotovi metrično shemo:
Hrast stoji v turjaškem dvoru,
    -      u/ -      u / -    u /    -    u/
vrh vzdiguje svoj v oblake,
 -      u / -  u /    -     u / -   u/    - verz ima 8 zlogov in je četverostopični TROHEJ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tvorjenje

Pisanje

a) Naredi strip Turjaška Rozamunda

b) Pisno primerjaj Rozamundo in Lejlo

c) Napiši list iz Rozamundinega dnevnika v kloštru

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Še nekaj povezav: http://www.svetizbesed.com/index.php?t=zgodba&i=44