Projekt EVROPSKA VAS 2006
 
 
FINSKA
  IRSKA

 
Leta 2006 smo predstavili Finsko in Irsko. Naš glavni cilj je bil spoznati druge narode in države Evropske unije, med mladimi pa spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco in solidarnost ter se hkrati zavedati lastne kulturne identitete.

Ob zaključku projekta so nas na šolski prireditvi obiskali:
• veleposlanik Irske, njegova ekscelenca gospod Patrik McCabe,
• namestnica veleposlanice Republike Finske gospa Kirsti Narinen in
• predstavnik MO Ljubljana – z oddelka za izobraževanje.


V projektu Evropska vas je sodelovalo 9 slovenskih mest, ki so ob Dnevu Evrope, 9. maja 2006 v svojem kraju predstavili države Evropske unije.