DOBRODOŠLI NA STRANEH PROJEKTA EVROPSKA VAS
WELCOME TO THE EUROPEAN VILLAGE PROJECT

Kratke informacije o projektu "Evropska vas"
 
1. Leta 2006 smo predstavili Finsko in Irsko. Naš glavni cilj je bil spoznati druge narode in države Evropske unije, med mladimi pa spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco in solidarnost ter se hkrati zavedati lastne kulturne identitete.

Ob zaključku projekta so nas na šolski prireditvi obiskali:
• veleposlanik Irske, njegova ekscelenca gospod Patrik McCabe,
• namestnica veleposlanice Republike Finske gospa Kirsti Narinen in
• predstavnik MO Ljubljana – z oddelka za izobraževanje.


V projektu Evropska vas sodeluje 9 slovenskih mest, ki bodo ob Dnevu Evrope, 9. maja 2006 v svojem kraju predstavili države Evropske unije.


2. Leta 2007 smo predstavili predstavili tri države Evropske unije in sicer Nizozemsko, Italijo in Grčijo.

Z obiskom so nas še posebej počastili:
• veleposlanik Nizozemske, njegova ekscelenca gospod JOHN GROFFEN,
• prvi sekretar na Italijanskem veleposlaništvu gospod ROBERTO NECCIA in njegova soproga gospa ALESANDRA IMPERIALI ter
• vodja kulturnega oddelka na Grškem veleposlaništvu gospod CHRISTATOS GERASSIMOS.
• predstavnik MO Ljubljana – z oddelka za izobraževanje.


3. Leta 2008 smo predstavili dve državi in sicer Nemčijo in Portugalsko.

S svojim obiskom na zaključni prireditvi na OŠ Dravlje, 24.4.2008 so nas počastili:
• veleposlanik Irske, njegova ekselenca gospod Patrik McCabe,
• veleposlanica Finske, njena ekscelenca gospa Birgitta Stenius-Mladenov,
• častna konzulka Portugalske, gospa Urška Sicherl,
• namestnik veleposlanika Nizozemske,

 

4. Leta 2009 bomo predstavili dve državi in sicer Francijo ter Latvijo.

Projekt Evropska vas s katerim letos predstavljamo Francijo in Latvijo je že v polnem teku. Učenci skupaj z mentorji raziskujejo, odkrivajo, iščejo vire, znamenitosti, posebnosti na kulturnem, geografskem in zgodovinskem področju življenja in dela prebivalcev teh držav. Pripravljamo predmete za razstavo in seveda nastop za osrednjo prireditev, ki bo 22.4.2009 ob 18. uri, v šolski jedilnici.
Še vedno ste vsi starši in učenci vabljeni k sodelovanju pri zbiranju predmetov, gradiv in informacij. Vse podrobnejše podatke dobite pri učiteljih, ki poučujejo vaše otroke.
 

 

Vsako leto smo 9. maja, ob dnevu Evrope, na Hribarjevem nabrežju skupaj z 10 ljubljanskimi osnovnimi šolami s kulturnim programom in z razstavo na stojnicah predstavljali vse države Evropske unije.

Tudi letos bo predstavitev potekala na Hribarjevem nabrežju, in sicer 8. maja.

 
 
PREDSTAVITEV FRANCIJE IN LATVIJE
PRESENTATION OF FRANCE AND LATVIA