Preizkus rolanja in kolesarjenja za Zlati sonček v 1. razredu - 30.05.2014