POZDRAVLJENA POMLAD - prireditev za starše učencev I. triade - 27.03.2014