Učenci OŠ Dravlje na spomladanskem občinskem krosu - 19.04.2012