Tehnika v 4. a razredu - izdelava hišic iz kartona in lesenih škatel - 12.04.2012