Učenci 3. b razreda so ob materinskem dnevu pripravil nastop za starše - 29.03.2012