Naravoslovni tabor za 3. razred - CŠOD Jurček Kočevje - od 12. do 14.03.2012