Skupna razredna ura za predmetno stopnjo - 23.12. 2011