1. A na obisku v Srednji zdravstveni šoli - 19.10. 2011