Pri izbirnem predmetu SPH smo kuhali marmelado - september 2011