OSNOVNA  ŠOLA JANKA MODRA,

DOL  PRI  LJUBLJANI

Videm 17,   1262 Dol pri Ljubljani

telefon: 01 5647 067,  fax: 01 5647 307,

 osjm.dol@guest.arnes.si

 

Spletna stran OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani se nahaja na naslovu:

http://www.osjmdol.si

Spletna stran Enote vrtca Dolsko se nahaja na naslovu

http://www.vrtec-osjmdol.si

Spletna stran knjižnice Jurij Vega se nahaja na naslovu

http://www.dollj.sik.si

Občina Dol pri Ljubljani

Zavod za šolstvo

Ministrstvo za šolstvo

Arnes

Strani ureja:

Število obiskov:  

Zadnja sprememba:

Mira Bokalič

1. marec 2009