Kot vidite živimo v bližini tromeje med Avstrijo, Italijo in Slovenijo. Samo mesto je stisnjeno med gorski verigi Karavnk na severu in Mežaklo na jugu. Dolina nosi ime po naši najdaljši reki Savi. Imenuje se Zgornje Savska dolina.

Samo mesto je znano po jeklarni  in hokejskem klubu, ki nosi ime po jeklarni. Hokej pa ni edina dejavnost, na katero smo ponosni. Zelo dejavno je tudi  amatersko gledališče, ki se prav tako kot naša šola imenuje po jeseniškem pisatelju in dramatiku Tonetu Čufarju. Dejavna je tudi muzejska dejavnost, saj si lahko na dveh lokacijah ogledate stalne in prehodne razstave ter zbirke o železarstvu, fosilnih ostankov življenja v naši okolici itd. Za več informacij skočite na občinsko domačo stran.