ODVISNIKI

Poimenuj vrsto odvisnika.

Pravilnost svojih rešitev preveri šele ob koncu naloge. Napačna poimenovanja odvisnikov nato popravi in zopet poglej, če si svoj uspeh kaj izboljšal.
Slovenski pisatelj Josip Jurčič je napisal humoresko Kozlovska sodba v Višnji Gori, ki smo jo brali v 7. razredu.
Ko boš prišla na Bled, boš moja punčka spet.
Plesala sta, kot bi ju nosil vihar.
Kdor visoko leta, nizko pade.
Zašibila so se mi kolena, ker sem zaslišal svoje ime.
Obljubila mi je, da mi bo pomagala pri pospravljanju stanovanja.
Kjer so doma veseli ljudje, je vedno lepo.
Nalogo je rešil, ne da bi pri tem napravil eno samo napako.
Govoril je tako prepričljivo, da so se vsi prisotni takoj strinjali z njegovo rešitvijo problema.
Če bi se učil, bi gotovo pisal bolje.
Čeprav je bila vremenska napoved slaba, smo se odločili za izlet v neznano.
Šel sem k šolski psihologinji, da bi mi svetovala glede vpisa na srednjo šolo.