lingraf.jpg (14532 bytes)

Anton Tomaž Linhart

( 1756 - 1795 )

knjige.jpg (10007 bytes)

 

Dramatik, pesnik, zgodovinar in šolnik Anton Tomaž Linhart se je kot sin premožnega meščana rodil 11. 12. 1756 v Radovljici,  mestu, ki je bilo takrat še stisnjeno med srednjeveško obzidje.

Radovljica-Linhartova hisa.jpg (11288 bytes)
Linhartova rojstna hiša

Najprej se je šolal v domačem kraju, nato pa šolanje nadaljeval v Ljubljani in kasneje tudi na Dunaju. Leta 1786 je postal okrožni šolski komisar v ljubljanskem okrožju. Zavzemal se je za ustanavljanje šol. V treh letih je v okrožju, v katerem je bilo prej 9 šol, ustanovil kar 18 novih podeželskih osnovnih šol.

Prizadeval si je tudi za ustanovitev osrednje in javne študijske knjižnice v Ljubljani. Iz njegove pobude je bila v Ljubljani ustanovljena licejska knjižnica, predhodnica NUK v Ljubljani.

V času študija na Dunaju je nastala pesniška zbirka Blumen aus Krain - Rože s Kranjskega.

oglas.jpg (25797 bytes)
Lepak za uprizoritev komedije Županova Micka
v Mestnem gledališču v Celju 16.9.1849

Anton Tomaž Linhart je prvi slovenski dramatik. Sprva je pisal v nemščini. Njegovo prvo delo  Miss Jenny Love je izšlo leta 1780.  Prvo delo v slovenske jeziku je bil prevod oziroma priredba nemške komedije Die Feldmühle, ki ji je dal naslov Županova Micka. Ta velja za prvo slovensko posvetno gledališko delo. Po Županovi Micki je napisal še daljšo komedijo Ta veseli dan ali Matiček se ženi.

 

Anton Tomaž Linhart se je uveljavil tudi kot znanstvenik. Napisal je zgodovinsko delo v dveh delih"Versuch einer Geschichte von Krain und den übrigen Ländern der südlichen Slaven Oestérreiches - Poskus ugodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije". Prvi del, ki je izšel leta 1788, obravnava praslovansko dobo, v drugem delu iz leta 1791 pa Linhart opisuje preseljevanje ljudstev in naselitev prednikov Slovencev ter njihovo politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje do konca 8. stoletja.

 

Linhart je najpomembnejši slovenski preroditelj, najdoslednejši svobodomislec in razsvetljenec, prvi izraziti meščan v slovenski kulturi. Njegovo delo je raznorodno; obsega nemške verze in dramska dela, prve poskuse znanstevnega zgodovinopisja in številne pobude, s katerimi je segal daleč prek okvirov svojih uradnih dolžnosti; spodbujal je razvoj dramskega slovstva v slovenskem jeziku.

(Založba MK 1999: Enciklopedija slovenije, zvezek 6)

 

Oblikoval in uredil: Jože Stare       
Recenzent: mag. Jure Sinobad       
Lektorica: Suzana Adžič                 Viri in literatura


 

Dr.Mirko Zupančič: ANTON TOMAŽ LINHART  /Založba MK-Zbirka Obrazi/
Radovljiški zbornik 1995 (ur. Jure Sinobad) 
Mohorjev koledar 1995
Založba MK: Enciklopedija Slovenije - zvezek 6