URA 2

Manjkajoče besede

Vpiši manjkajoče besede, potem preveri z gumbom PREVERI.
   a      eleven      four      half      o'clock      past      quarter      six      ten      three      to   
9.05......It's five nine.
6.04......It's past .
2.15......It's a past two.
3.20......It's twenty past .
1.30......It's past one.
11.35....It's twenty-five twelve.
7.45......It's to eight.
10.50....It's to .
7.00......It's seven .