Travniške rastline - OŠ Gorenja vas

Določevalni ključ za zelnate rastline v okolici OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
P. L. Nimis, S. Martelos, A. Moro, A. Petrinjak, Š. Novak
Univerza v Trstu, Triglavski narodni park

Interaktivni določevalni ključ omogoča določanje 55 zelnatih rastlinskih vrst v okolici OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Primeren je predvsem za učence predmetne stopnje.
Določevalni znaki se nanašajo na liste in cvetove, potrebno pa je natančno opazovati celotno rastlino.
Slike ob določevalnih znakih prikazujejo glavne značilnosti kriterija.
Določevalni ključ je nastal v okviru projekta SiiT - Intraktivna določevalna orodja in Programa čezmejnega sodelovenja Slovenija - Italija, v sodelovanju z Oddelkom za vede o življenju Univerze v Trstu in Triglavskega narodnega parka.