O šoli

+ Mediacija

+ Vozni red

+ Šolski koledar

+ Govorilne ure

+ Šola v naravi

+ Telefonske številke

+ Katalog javnega značaja

+ Razpored učilnic

 

ŠTEVEC OBISKOVALCEV

 

 

VREMENSKA NAPOVED

 

 

 

 

Novice

OBVESTILO ZA STARŠE IN UČENCE 9. RAZREDA

 

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2015/16.

Povezava:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_

visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/

vpis_v_srednje_sole/

 

Šolska svetovalna delavka

Mojca Vedenik

 

_____________________________________________________________________

REZULTATI PRVENSTVA ŠTAJERSKE V SMUČARSKIH SKOKIH Z ALPSKIMI SMUČMI ZA OSNOVNE ŠOLE

(SREDA 14. 1. 2015 OB 9.00 URI)

_____________________________________________________________________

DAN POLN DOŽIVETIJ
Prvošolci smo težko dočakali dan, ko smo šli v Šmartno ob Paki. Tja nas je povabila moja mami Mirjam. Zelo zgodaj smo imeli zajtrk in potem smo se odpeljali z avtobusom pred Mladinski center Šmartno ob Paki. Ko smo prišli tja, smo si najprej pogledali prostore v Hiši mladih. Ogledali smo si razstavo navijačev Ane Drev, prenočišča in ostale prostore. Nekateri so želeli kar prenočiti. Potem smo splezali na kozolec in pogledali, kako so očistili koruzo. Tam so tudi prenočišča za poleti. Ko smo si vsi ogledali kozolec, smo šli iskat zaklad. Resnica, da mi mami ni povedala, kje je, pa sem ga vseeno našel jaz! Bil sem zelo vesel. Potem smo šli noter, v Dvorano Marof, in pojedli malico. Nato smo na prazničnem odru čestitali Niku za rojstni dan. Sledili sta dve delavnici. Ena skupina je najprej delala sovice, druga zvončke, nato smo se zamenjali. Tisti, ki so že vse naredili, so bili pomagači. Ko smo z delom zaključili, smo se zahvalili Mileni, Ini in Vesni, ki so nam ves čas pomagale. Poslovili smo se. Mami nas je peljala k staremu vlaku, lokomotivi, ki ji je ime Gospodična. Povedala nam je, kaj poganja ta vlak in kako se upravlja. Potem smo odšli na postajo in počakali na potniški vlak. Vstopili smo. Prišel je sprevodnik in nam je požigosal karte, vsak je dobil tudi liziko. Moja mami zna presenečati. Med potjo smo gledali skozi velika okna in peli Niku za rojstni dan. Ko smo prišli na postajo, smo se postavili v kolono in pomahali sprevodniku. Potem smo hodili peš do šole. Med potjo smo peli. Vsem je bilo zelo lepo v Šmartnem ob Paki in tja bi še radi šli.
                                      Val Povh Jakovčević, 1. b

______________________________________________________________________

VPIS V PRVI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 81/06, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli št. 102/07, 87/2011 in 63/2013).

 Koga vpisujemo v 1. razred?
Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.
V mesecu februarju 2015 bomo torej v 1. razred za šolsko leto 2015/16 vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2009 in 31. 12. 2009.

Kdaj in kako vpis poteka?
Vpis se izvede v šoli pri šolski svetovalni delavki v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši boste o vpisu obveščeni po pošti.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

______________________________________________________________________

KVIZ “MOJ 5. A”
V torek, 23. 12. 2014 smo v razredu 5. a priredili kviz. Imenoval se je Moj 5. a. Imeli smo dve ekipi in seveda voditelja. Tudi vprašanj ni manjkalo. Na kvizu smo peli, pritiskali na zvonce, brali lažne zgodbe in še, še in še. Imeli smo se zelo lepo. Na koncu smo seveda tudi razglasili zmagovalca, a to sploh ni bilo pomembno, saj smo se vsi zelo zabavali. Tudi za zabavo med premori je poskrbel naš sošolec.
                                                                       Iza in Tinkara iz 5. a

_____________________________________________________________________


script language="javascript"> var numberOfSnow = 20; // Number of flakes var numberOfType = 3; // Number of flake types var speed = 20; // Snow speed. Smaller = Faster var snowflake = new Array(numberOfType); snowflake[0] = "snezinka.gif"; snowflake[1] = "snezinka.gif"; snowflake[2] = "snezinka.gif"; var ie = (document.all) ? 1 : 0; var toRad = (Math.PI / 180); // Conversion factor for degrees to radians var dx = new Array(); var xPos = new Array(); var yPos = new Array(); var amplitude = new Array(); var stepX = new Array(); var stepY = new Array(); if (ie){ for (n = 0; n < numberOfSnow; n++) { dx[n] = 0; xPos[n] = Math.random()*(document.body.clientWidth-30); yPos[n] = Math.random()*document.body.clientHeight; amplitude[n] = Math.random()*20; stepX[n] = 4+4*Math.random(); stepY[n] = 0.8 + Math.random(); var which = Math.round(numberOfType * Math.random()+.5)-1; document.write("

"); } } function snow() { for (n = 0; n < numberOfSnow; n++) { // iterate for every dot yPos[n] += stepY[n]; if (yPos[n] > document.body.clientHeight-20) { xPos[n] = Math.random()*(document.body.clientWidth-amplitude[n]-30); yPos[n] = 0; stepX[n] = 4 + 4*Math.random(); stepY[n] = 0.8 + Math.random(); } dx[n] += stepX[n]; eval('box'+n).style.top = yPos[n]; eval('box'+n).style.left = xPos[n] + amplitude[n]*Math.sin(dx[n]*toRad); } setTimeout("snow()", speed); } if (ie) snow();