O šoli

+ Mediacija

+ Vozni red

+ Šolski koledar

+ Govorilne ure

+ Šola v naravi

+ Telefonske številke

+ Katalog javnega značaja

+ Razpored učilnic

 

ŠTEVEC OBISKOVALCEV

 

 

VREMENSKA NAPOVED

 

 

 

 

Novice

_____________________________________________________________________

USTVARJANJE NAŠIH UČENCEV
Ime mi je Bruno. Sem petošolec. Mojo glavo zanima veliko stvari. Zelo rad pišem pesmi, najraje dramatične. Pri petih letih sem se začel zanimati za zgodovino in znanost. Enciklopedija je zame pravo bogastvo, kajti mnenja sem, da je znanje zelo pomembna stvar. Z nastopanjem imam že veliko izkušenj. Recitiram na šolskih in občinskih proslavah, pozimi pa igram lutke v Mariboru. Vsako poletje obiščem tudi umetniški tabor v Avstriji.
Pred kratkim sem izdal pesniško zbirko z naslovom Na pecljih tvoje duše. Trenutno pa pišem pesem Božanstvo.
 

Ogled knige...klik!...klik!...klik!

             Bruno Šonc, 5. a

_____________________________________________________________________

BILI SMO NA PLAVANJU
Prejšnji teden smo bili na plavanju v velenjskem bazenu. Razdeljeni smo bili v štiri skupine. Vsaka skupina je imela svojega trenerja in plavalni program. Vsak dan smo imeli po dveh urah plavanja malico, ki smo jo z veseljem pojedli. Na koncu plavalnega tečaja smo imeli štafeto. Skupini sta bili izenačeni. Bilo je zelo lepo. Naučili smo se dobro plavati in skakati v vodo.
                  Dane Šibanc 3. b

_____________________________________________________________________

Prvošolci OŠ Šalek sadili v SADNEM GOZDU
Osnovnošolci iz OŠ Šalek smo se aktivno vključili v projekt medgeneracijskega učenja na Ljudski univerzi Velenje. Zavedamo se, da je izkustveno učenje izrednega pomena, zato s Centrom medgeneracijskega učenja zelo radi sodelujemo. V njem smo vključeni v različne delavnice, ki se navezujejo na mesto Velenje. Prav tako pa se radi odzovemo njihovemu vabilu in starejši generaciji dan popestrimo z igro, plesom in petjem. Prvošolci smo v petek, 14. 11. 2014, ob Škalskem jezeru izvedli naravoslovni dan. Spoznali smo tematsko učno pot SADNI GOZD, ki s pomočjo izobraževalnih tabel ob posamezni skupini sadnih vrst, predstavi sadno vrsto s fotografijo, od imena, značilnosti, hranilnih vrednosti, pa vse do uporabnosti in koristnih nasvetov. Namen le tega je izobraževati ljudi o pomenu samooskrbe s sadjem ter o koristnosti uživanja le-tega. Največ smo se naučili o AMERIŠKI BOROVNICI. Le to smo tudi sadili, tako učenci kot učiteljice. Vsak par po eno grmovnico.
Spoznali smo od kod prihaja sadje in spoznali pomen uživanja sadja.
»Zgradili« smo tudi Hotel za koristne žuželke, ki je primerno skrivališče za divje ose in čmrlje, zavetišče pa nudi tudi drugim žuželkam in tako poskrbi za naravno ravnotežje med insekti.
Sodelovanje je bilo zanimivo, pestro in dinamično. Pouka v naravi ne more nadomestiti nobena še tako odlično opremljena računalniška učilnica. Hvala koordinatorki Metki Čerčinovič ter Mateji, Urošu in Tadeju za izvrstno izpeljano delavnico.

                                          Marjana Šeško

_____________________________________________________________________

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
21. 11. 2014 je dan slovenske hrane. Ta dan je podprt s projektom Tradicionalni slovenski zajtrk.
Za učence od 1. do 9. razreda bomo ponudili zajtrk kot dodatni obrok. Živila kruh, maslo, med, mleko in jabolko so pridelana oz. predelana v Sloveniji.
Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke, šolajočo mladino in širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad ter o pomenu in prednostih živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.
Lokalno pridelana hrana je sezonsko dostopnejša, sadje vsebuje več vitaminov in mineralov. Zaradi bližine proizvodnje se uporablja manj aditivov, kot so konzervansi in barvila. Živila so prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu. Z uporabo lokalno pridelane hrane dvigamo stopnjo samooskrbe, spodbujamo kmetijsko dejavnost in zagotavljamo obdelanost kmetijskega podeželja.
(Povzeto iz navodil za izvedbo tradicionalnega slov. zajtrka Ministrstva za kmetijstvo in okolje.)
V šoli bomo izvedli izobraževalno dejavnost, s katero želimo učencem približati jabolka in med v prehrani. Tako se bodo učenci 6. razreda preizkusili v treh kuharskih delavnicah. Na obisk smo povabili čebelarja in sadjarja iz bližnje okolice, ki bosta učencem predstavila pridelavo sadja in medu in spregovorila o pomenu teh živil v prehrani.
Učenci na razredni stopnji likovno ustvarjajo na temo slovenskega zajtrka. Likovna dela so razstavljena v jedilnici šole. Na predmetni stopnji učenci pripravljajo kratke predstavitve o pomenu zajtrka, o pomenu uživanja lokalno pridelane hrane in o dobrih prehranjevalnih navadah. Teme bodo predstavljene na razrednih urah.
 

                                                                     Ribizel Danijela

_____________________________________________________________________

Priložnost za učence in starše

 

Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino, starše in učitelje

Slovenska podjetja bodo v četrtek, 27. novembra 2014, ob 16h odprla svoja vrata za učence, njihove starše in učitelje osnovnih šol. Namen te akcije je približati poklice, ki so manj poznani, učencem in  njihovim staršem.

V gospodarstvu še vedno opažajo, da imajo učenci in njihovi starši velikokrat napačne predstave o poklicih v nekaterih panogah. V spominu so ostale predstave o težkih delovnih pogojih in nezanimivih področjih dela, s tehnološkim razvojem pa so se spremenili procesi in pogoji dela, spreminjajo se delovna mesta in povečujejo se možnosti za razvoj kariere v slehernem delovnem okolju.

 

Učenci zaključnih razredov osnovne šole in njihovi starši ste pogosto v veliki stiski, ko se odločate o vpisu v  srednješolske programe. Osnova za sprejetje ustrezne odločitve je, da imamo dovolj pravih informacij.  Vabimo vas, da pridobite več informacij o poklicih, delovnih okoljih in načrtih podjetij v vašem okolju, zato 27. 11. 2014 ob 16h obiščite podjetja  v vašem kraju. Seznam vseh podjetij je objavljen na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije na http://www.gzs.si/slo/65999 Čas bo tudi za vprašanja obiskovalcev, zato ne zamudite te priložnosti!

 

Pobudnik akcije je Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju za Zavodom RS za zaposlovanje in Zavodom RS za šolstvo.

 

Prijavo na dogodek posredujete šolski svetovalni službi ali  na naslov: zlata.slibar@ess.ov.si

SEZNAM PODJETIJ V REGIJI, KI ODPIRAJO VRATA 27.11.2014 KLIK!

_____________________________________________________________________