O šoli

+ Mediacija

+ Vozni red

+ Šolski koledar

+ Govorilne ure

+ Šola v naravi

+ Telefonske številke

+ Katalog javnega značaja

+ Razpored učilnic

 

 

ŠTEVEC OBISKOVALCEV

 
Stats Of Hits

 

VREMENSKA NAPOVED

 

 

 

 

Aktualno


Pravila šolskega reda, hišni red, vzgojni načrt

_____________________________________________________________________


Urniki oddelkov za šolsko leto 2015/16

_____________________________________________________________________

OBVESTILO GLEDE SUBVENCIONIRANE ŠOLSKE PREHRANE

Državni zbor RS je na seji dne 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev.
Sprememba še vedno priznava brezplačno kosilo učencem, pri katerih neto povprečna plača v Republiki Sloveniji ne presega 18 % na družinskega člana.
Od 1. 1. 2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo , ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36 % povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:
- nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila,
- nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

Subvencija malice učencev ostaja nespremenjena (pripada tistim učencem, pri katerih povprečna plača ne presega 53 % na družinskega člana), prav tako je nespremenjena cena malice, ki tudi v šolskem letu 2015/16 znaša 0,80 € dnevno na učenca.
 

_____________________________________________________________________