Osnovna šola Slivnica pri Celju
POŠ Loka pri Žusmu