PROJEKT   "MESEC ŠIRJENJA UPORABE E-GRADIV"

 

             

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo.


POROČILO - POVEZAVE - MŠŠ - ARNES - ESS - GALERIJA


Naše izkušnje z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v šolski praksi zajemajo uporabo najrazličnejših računalniških programov za večino učnih predmetov, vsakdanjo rabo elektronskih informacijskih virov pri pouku, vključevanje v medšolske projekte, ki zajemajo tudi komunikacijo s sodobno tehnologijo (video konference, internetne klepetalnice), postavitev učnega središča na šolski spletni strani, organizacijo mednarodnega študijskega obiska ARION,  komunikacijo z učenci in starši preko elektronske pošte, itd.

 

Ker nenehno iščemo nove izzive tako pri učenju o informacijsko komunikacijski tehnologiji kot pri poučevanju z informacijsko komunikacijsko tehnologijo,  smo se na naši šoli  v mesecu novembru vključili  v projekt Mesec širjenja  uporabe E gradiv.

 

Z vključitvijo v ta projekt želimo še bolj načrtno in  sistematično raziskovati, razvijati in vpeljevati  uporabo najrazličnejših  E gradiv  v šolsko polje in s tem lažje uresničevati cilje pouka.

 

IZVAJALCI PROJEKTA:

 

Vodja projekta: Cveto Prevodnik

 

Pomočnik vodje projekta: Vlasta Prevolšek

 

Učitelji izvajalci:

 

Nevenka Ferara

Nataša Hartman

Anja Kunej

Tjaša Lesjak

Sergeja Lončar

Gerhard Skaza

Veronika Jelen  Polak

 

V projekt smo se vključili:

 

1 triada : 1. razred / spoznavanje okolja

 

2. triada: 4., 5. in 6. razred / matematika, tehnika in tehnologija

 

3. triada: : 7. - 9.razred  / angleški jezik

 

 Pripravila:

                Vlasta Prevolšek

                 Cveto Prevodnik

 


Forum za podporo (strokovna in didaktična) vsem izvajalcem projektov : http://info.edus.si/sem_zrss/course/view.php?id=57.

Nastala e-gradiva : http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/ikt_v_solstvu/e_gradiva/.

Dodatne informacije na telefonu št. 01/ 400 57 38 ali elektronskem naslovu nat.ro@guest.arnes.si (odgovore koordinira Manuela Molnar; odgovorna oseba mag. Borut Čampelj, Ministrstvo za šolstvo in šport).

Vsi dokumenti (vabilo, prijavnica, osnutku pogodb in vzorec končnega poročila) bodo objavljeni tudi na naslovu http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/ikt_v_solstvu/.

 

 

Copyright Š 2004 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

 

Št. obiskov: