O projektu

 DOMOV

Znanje in izobrazba dobita pravo vrednost šele takrat, ko sta obogatena z vrednotami, s srčno kulturo, s spoštovanjem sebe, sočloveka, živali, narave…

Preko projekta S tačko v roki želimo delovati v dobrobit človeka, živali, narave in s tem razvijati notranje vrednote, na podlagi katerih bomo delovali na vseh področjih v življenju in s tem oblikovali lepši svet.

 

Naši cilji so:

 

·       Naučiti se sprejemati živali kot ljudem enakovredna bitja, ki čutijo in potrebujejo našo ljubezen in skrb.

·       Odkrivati in spoznavati svet živali, njegovo raznolikost, pestrost in pomembnost za človeka.

·       Zavedati se, da smo z drugimi živimi bitji povezani in soodvisni.

·       Naučiti se pravilnega odnosa do živali in ravnanja z njimi.

·       Spoznati živali in ohranjati njihov življenjski prostor.

·       Seznaniti se z delom različnih društev in ustanov, ki delajo z živalmi.

·       Izvesti dobrodelne akcije v dobrobit živalim.

·       Seznaniti učitelje, učence, starše in krajane z dejavnostmi in vsebinami povezanimi z živalmi.

 

Te cilje bomo uresničevali s številnimi dejavnostmi, kot so:

·       Zbiranje hrane za živali v zavetišču Zonzani in Društvu proti mučenju živali Celje.

·       Svetovni dan Živali – razstava izdelkov, likovnih in literarnih del učencev

·       Zbiranje odej za živali v zavetiščih.

·       Spletni časopis – pisanje in predstavitev prispevkov o živalih.

·       Predstavitev društev, organizacij, humanitarnih akcij v vitrini šole.

·       Seznanitev šol s potekom našega projekta, povabilo šolam k sodelovanju pri spletnem časopisu.

·       Informiranje učencev, staršev, krajanov o poteku projekta, dejavnostih na šoli in v širši skupnosti na spletni strani in preko obvestil.

·       Idejna in organizacijska pomoč pri vključevanju vsebin pri pouku, delu z nadarjenimi učenci in drugih dnevih dejavnosti.

·       Sodelovanje z društvi in ustanovami, ki so povezani z živalmi.

 

 Nataša MEŠTROV

 

 

 
 

Copyright  2008 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

Št. obiskov: