Naši načrti

 DOMOV

 


  

Šolsko leto 2014/2015

 

 

Cilji projekta:

·         Naučiti se sprejemati živali kot ljudem enakovredna bitja, ki čutijo in potrebujejo našo ljubezen in skrb.

·         Odkrivati in spoznavati svet živali, njegovo raznolikost, pestrost in pomembnost za človeka.

·         Zavedati se, da smo z drugimi živimi bitji povezani in soodvisni.

·         Naučiti se pravilnega odnosa do živali in ravnanja z njimi.

·         Spoznati živali in ohranjati njihov življenjski prostor.

·         Seznaniti se z delom različnih društev in ustanov, ki delajo z živalmi.

·         Izvesti dobrodelne akcije v dobrobit živalim.

·         Seznaniti učitelje, učence, starše in krajane z dejavnostmi in vsebinami  v povezavi z živalmi.

 

 

Čas izvedbe naloge

Vsebina

Izvajalci

September

Pogovori na temo živali in ljudje, literarno ustvarjanje in likovno ustvarjanje – po dani predlogi – zgodba in kratki filmi na temo živali in ljudje

Podpis zaobljube.

 

Vodja projekta, učitelji, učenci.

4. 10. 2014

Dan živali- razstava v avli šole : izdelki učencev, ki so jih ustvarjali v mesecu septembru,

radijska oddaja,

pogovori na razrednih urah.

 

Vodja  projekta, učitelji (1. do 4. razred), Cveto Prevodnik, učenci.

November, december, januar

 

Zbiranje hrane in odej za zavetišča in društva za pomoč živalim – v tem šolskem letu bomo predali hrano društvu Zadnje upanje.

Vodja  projekta, učitelji, učenci, člani iz zavetišča in društva, starši, krajani.

Jesen

Delavnice – predavanja (člani društev)

 

Zunanji sodelavci, učitelji, učenci.

Skozi celo šolsko leto

Predstavitev vsebin, dejavnosti v vitrini

 

Vodja  projekta, učitelji, učenci.

Skozi celo šolsko leto

Informiranje učencev, staršev, krajanov o poteku projekta, dejavnostih na šoli in v širši skupnosti na spletni strani in preko obvestil.

Vodja  projekta.

Skozi celo šolsko leto

Urejanje spletne strani.

Vodja  projekta

Skozi celo šolsko leto

Idejna in organizacijska pomoč pri vključevanju vsebin pri pouku, delu z nadarjenimi učenci in drugih dnevih dejavnosti.

Vodja  projekta,  zunanji sodelavci.

Skozi celo šolsko leto

Zbiranje fotografij živali, ki so jih naredili učenci

Vodja  projekta učitelji, učenci (poudarek na višji stopnji).

Skozi celo šolsko leto

Sodelovanje, povezovanje z društvi in ustanovami, ki so povezani z živalmi.

 

Skozi celo šolsko leto

Sodelovanje na razpisanih natečajih, akcijah…

Vodja  projekta, učitelji, učenci.

 

 

Nataša Meštrov


 
 
 
 
 
 

Copyright  2008 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

Št. obiskov: