NAGRADE ZA MLADINSKO KNJIŽEVNOST 2012, 2013

 

NAGRADE ZA MLADINSKO KNJIŽEVNOST...

Večernica
 

JANJA VIDMAR: PINK (Didakta, 2008).

Izvirna slovenska slikanica
 

MATJAŽ SCHMIDT: SLOVENSKE PRAVLJICE (IN ENA NEMŠKA) V STRIPU (Mladinska knjiga, 2009).

Desetnica

 MARJANA MOŠKRIČ: STVAR (Družba Piano, 2007).

Levstikove nagrade (bienalne)
Nagrada za leposlovje:
 

ANDREJ ROZMAN ROZA za knjigo UGANKE: 100+1 (Mladinska knjiga, 2008).

 

Nagrada za ilustracije:

SVJETLAN JUNAKOVIĆ za ilustracije v knjigi UGANKE: 100+1 (Mladinska knjiga, 2008).

 

Nagradi za življenjsko delo:

       pisateljica POLONCA KOVAČ

      ilustrator MATJAŽ SCHMIDT


Moja najljubša knjiga (izbor mladih bralcev)

 

Moja najljubša slovenska knjiga:
 PRIMOŽ SUHODOLČAN: zbirka POZOR PRAVLJICE (Karantanija, 2002–2010).

 

Moja najljubša prevedena knjiga:
 STEPHENIE MEYER: zbirka SOMRAK SAGA (Učila International, 2007–2010).

 


BRANJE, KNJIGE, KNJIŽNICE
http://www.bralnaznacka.com/   (Bralna značka)
http://www.omnibus.se/beseda   (zbirka slov. elektronskih knjig)
http://cobiss.izum.si/    (Cobiss)
http://www.ce.sik.si/    (Osrednja knjižnica Celje)
http://www.zupca.net   (Slovenija, pisatelji in pesniki)

http://www.koz.si/megakviz/ (Mega kviz)

http://www.bukla.si/ (Bukla)

SLOVENSKE ZALOŽBE
http://www.mladinska.com/skupinamk.aspx?nodeid=1698    (Cankarjeva založba)
http://www.debora.si/    (Debora)
http://www.didakta.si/    (Didakta)
http://icarus.dzs.si/    (Dzs)
http://www.educy.com/    (Educy)
http://www.epta.si/    (Epta)
http://www.i2-lj.si/    (i2)
http://izotech-zalozba.si/    (Izotech)
http://www.zalozbakrtina.si/   (Krtina)
http://libris.si/    (Libris)
http://www.zalozba-math.si/    (Math)
http://www.mladinska.com/    (Mladinska knjiga)
http://www.modrijan.si/modrijan.htm    (Modrijan)
http://www.mohorjeva.org/    (Mohorjeva družba Celje)
http://www.mohorjeva.at/zalozba/    (Mohorjeva založba Celovec)
http://www.oka.si/    (Oka otroška knjiga)
http://www.pasadena.si/knjigarna/    (Pasadena)
http://www.prdr.com/    (Prešernova družba)
http://www.rokus.com/    (Rokus)
http://www.slo-knjiga.si/    (Slovenska knjiga)
http://www.tzs.si/  (Tehniška založba Slovenije)
http://www.felix.si/    (Učila)
http://grlica.slo.net/    (Grlica)
http://www.zalozba-izolit.si/    (Izolit)
http://www.zalozbamis.com/    (Miš)
http://www.zalozba-obzorja.si/    (Založba Obzorja Maribor)
http://www.z-tangram.si/    (Tangram)
http://www.zalozba-tuma.si/    (Tuma)
http://www.zrss.si/default_zalozba.asp    (Založba Zavoda RS za šolstvo)

SLOVENSKE GALERIJE IN MUZEJI
http://www2.arnes.si/%7Eljprirodm6/

ČASNIKI, REVIJE
http://www.delo.si    (Delo)
http://www.vecer.si    (Večer)
http://www.ciciban-on.net    (Ciciban)

http://www.mladinska.com/moj_planet (Moj planet)

http://www.mladinska.com/plus (Plus)
http://www.gea-on.net    (Gea)
http://www.pil-on.net    (Pil)

http://junior.si/ (National Geographic Junior)

http://www.nationalgeographic.si/ (National Geographic)

http://www.dlib.si/v2/Default.aspx

 

SLOVARJI, ENCIKLOPEDIJE
http://sl.wikipedia.org/wiki/Glavna_stran    (Wikipedija)
http://www.britannica.com    (Britannica)
http://www.sigov.si/slovar.html    (Spletni slovarji)

 

MEDNARODNI DNEVI UNESCO KOLEDARJA 

 

JANUAR

       27. januar – Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta

 

FEBRUAR

       21. februar – Mednarodni dan maternega jezika

 

MAREC

       8. marec – Mednarodni dan žena

       21. marec – Svetovni dan poezije

       22. marec – Svetovni dan vode

       23. marec – Svetovni meteorološki dan

 

APRIL

       7. april – Svetovni dan zdravja

       23. april – Svetovni dan knjige in založništva

MAJ

       3. maj – Svetovni dan svobode tiska

       3. maj – Dan sonca

       15. maj – Mednarodni dan družin

       17. maj – Svetovni dan telekomunikacij

       25. maj – Dan Afrike

       31. maj – Svetovni dan brez tobaka

 

JUNIJ

       5. junij – Svetovni dan okolja

       26. junij – Mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja

 

JULIJ

       11. julij – Mednarodni dan prebivalstva

 

AVGUST

       9. avgust – Mednarodni dan domorodcev sveta

       12. avgust – Mednarodni dan mladih

       23. avgust – Mednarodni dan spomina na suženjstvo in njegovo ukinitev

SEPTEMBER

       8. september – Mednarodni dan pismenosti  

       16. september – Mednarodni dan za obvarovanje ozonske plasti

      21. september – Mednarodni dan miru

 

OKTOBER

       oktober – Mednarodni dan starejših oseb

       5. oktober – Svetovni dan učiteljev

       16. oktober – Svetovni dan hrane 

       17. oktober – Mednarodni dan za odpravo revščine

       24. oktober – Dan združenih narodov

       24. oktober – Svetovni dan razvoja informatike

 

NOVEMBER

       10. november – Svetovni dan znanosti za mir in razvoj

       16. november – Mednarodni dan strpnosti

       20. november – Svetovni dan otrokovih pravic

       21. november – Svetovni dan televizije

       25. november – Svetovni dan za odpravo nasilja nad ženskami

 

DECEMBER

       december – Mednarodni dan AIDS-a

       2. december – Mednarodni dan za odpravo suženjstva

       3. december – Mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami

       5. december – Mednarodni dan prostovoljcev za ekonomski in socialni razvoj

       10. december – Dan človekovih pravic

       11. december – Svetovni dan gora

      18. december – Mednarodni dan migrantov

       29. december – Mednarodni dan biološke raznolikosti
 

 

 

10 PRAVIC BRALCEV (Daniel Pennac)

       Da ne beremo.

       Da preskakujemo strani.

       Da knjige ne preberemo do konca.

       Da knjigo še enkrat preberemo.

       Da beremo karkoli.

       Da beremo zaradi užitka.

       Da beremo kjerkoli.

       Da listamo po knjigah.

       Da beremo naglas.

       Da o prebranem molčimo.

 

 

 

Copyright Š 2010 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

Št. obiskov: