DOLOČEVALNI KLJUČ ZA
LESNATE RASTLINE
ob OŠ Frana Kranjca CELJE


P. L. Nimis, S. Martelos, A. Moro, K. Prosen, 
Univerza v Trstu, Zavod RS za šolstvo,

Interaktivni določevalni ključ omogoča določanje drevesnih in grmovnih vrst, ki uspevajo v okolici OŠ Frana Kranjca Celje, Večina določevalnih znakov se nanaša na liste, steblo, cvetove in plodove.


Določevalni ključ je nastal v okviru projekta SiiT - Intraktivna določevalna orodja in Programa čezmejnega sodelovenja Slovenija - Italija, v sodelovanju z Oddelkom za vede o življenju Univerze v Trstu in Zavoda RS za šolstvo.