VALORIZACIJSKA KONFERENCA

 
     

Valorizacijska konferenca "Ustvarjalnost in inovativnost v programu Vseživljenjsko učenje"

(Grand hotel Union Ljubljana)

8. 12. 2009 sem se na povabilo Centra za mobilnost RS in evropske programe (CMEPIUS) udeležila Valorizacijske konference, kjer sem v delavnici INOVATIVNOST IN POSAMEZNIK  predstavila svoj primer dobre prakse - svoje izkušnje v zvezi s Comeniusovo akcijo Stalno strokovno spopolnjevanje, učinke takega spopolnjevanja za posameznika, učence in organizacijo.

Ob izteku evropskega leta ustvarjalnosti in inovativnosti  je CMEPIUS pripravil konferenco na temo umeščanja projektnih dosežkov programa Vseživljenjskega učenja v slovenski prostor.

Vključevanje v projekte mednarodnega sodelovanja je bila namreč inovacija sama po sebi, ki je močno vplivala na obstoječi sistem izobraževanja in usposabljanja. Sodelovanje v programih EU je jasno pokazalo na to, kakšna vloga je v družbenem razvoju posameznih držav namenjena znanju, kakšen je status izobraževalcev, kakšna je vloga izobraževalnih institucij in kako so le-te vpete v okolje.

O inovativnosti so  v uvodnem delu spregovorili dr. Janez Mayer, predavatelj in priznani strokovnjak s področja merjenja in aktiviranja intelektualnega potenciala, kariernega razvoja in ustvarjalnosti ter Peter Florjančič, ikona slovenskega inovatorstva, izumitelj stekleničke za parfume in okvirčkov za diapozitive, ki je delal za podjetja kot so Kodak, Elisabeth Arden, Dunhill, L'oreal in drugi. O samem evropskem letu ustvarjalnosti in inovativnosti, pa je nekaj besed povedal tudi nacionalni koordinator leta, mag. Mirko Zorman.

V delavnicah, ki so se  osredotočale na prispevek mednarodnega sodelovanja k inovativnosti na nivoju posameznika, projekta oziroma organizacije, pa smo  sodelovali predstavniki slovenskih institucij, ki rezultate svojih projektov uspešno umeščamo v strategijo svojega dela, osebne rasti in strokovnih kompetenc.

Ker sem sama sodelovala v delavnici INOVATIVNOST IN  POSAMEZNIK, vam posredujem nekaj IZTOČNIC s te delavnice.

Delavnica je bila namenjena študentom, strokovnim in vodstvenim delavcem na vseh ravneh izobraževanja ter predstavnikom različnih organizacij. V delavnici smo predstavili primere dobre prakse (3 primeri) udeležencev v mednarodnih projektih, od ideje do njene uresničitve. Izpostavili smo prednosti, ki jih prinaša sodelovanje v mednarodnih projektih, in ovire, na katere moramo biti pozorni in pripravljeni. Želimo deliti naša spoznanja in izkušnje.

Naše skupne ugotovitve z delavnice so  naslednje: sodelovanje v mednarodnih projektih zagotovo učinkuje proti predsodkom, nestrpnosti in ozkemu gledanju na svet. Videti in doživeti svet z aktivnim delom v mednarodnih projektih je dokaz človekove radovednosti in gibalo njegovega razvoja.

Vključevanje v mednarodne projekte je za vsakega posameznika izziv in priložnost. Od želje do realizacije je dolga pot, Na tej poti spoznamo samega sebe in osebno rastemo. Zadovoljen  in ustvarjalen posameznik je za vsako organizacijo nenadomestljiv, bodisi kot član tima ali kot posameznik. Motivacija, navdušenost, zagnanost za iskanje novih idej in želja po novi vključitvi v nove mednarodne projekte, je skupno vsem, ki smo imeli priložnost doživeti to pozitivno izkušnjo. Sčasoma postane delo v mednarodnih projektih za posameznika način življenja in za organizacijo del njene kulture.

Po Valorizacijski konferenci  pa sem se udeležila slavnostne podelitve Nacionalnih priznanj Jabolka kakovosti 2009, ki so bila letos podeljena najboljšim projektom v programu Vseživljenjsko učenje – Comenius (dvostranska in večstranska partnerstva) in Gruntvig ter Leonardo  da Vinci in Erasmus.

Vlasta Prevolšek

Vir:

 http://www.cmepius.si/valorizacijska-konferenca09.aspx

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Š 2004 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

 

Št. obiskov: