PROGRAM ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV

 
 

OŠ FRANA KRANJCA  2009/2010

 
 
 

  

Naj raste in zori,

kar smo sejali,

naj se odpro vsa vrata,

na katera bomo potrkali,

naj izgovorjene besede

najdejo pot do srca...

 

 

Vstopili bomo v novo šolsko leto, leto novih izzivov, leto novih razsežnosti … Marsikaj smo spoznali, se veliko novega naučili in tako iz leta v leto postajamo boljši, bolj povezani.

 

 

V začetku leta bomo poskrbeli za zadostno prometno varnost in predvsem mlajše učence seznanili z varno potjo do šole, prostore šole in njeno okolico pa bomo izkoristili za številne, bolj pestre športne in kulturne aktivnosti ter popestritev pouka. S pomočjo IKT-ja in uporabo interaktivne table bomo učencem omogočili pridobivanje poglobljenega in bolj kakovostnega znanja. 

 

Na šoli bodo kot ponavadi potekale številne, že utečene aktivnosti (kostanjev piknik, Valentinova pošta, izbor naj malice  …). V skladu z željami učencev pa bomo organizirali še dodatne aktivnosti, ki bodo okrepile prijateljske vezi in medsebojno strpnost tako med učenci kot tudi med učitelji in učenci. Izkazalo se je, da so vodeni plesi med učenci zelo priljubljeni, zato jih bomo v letošnjem letu skušali izpeljati večkrat.

V OPB bomo skušali vpeljati učence, ki bi pomagali učencem z učnimi težavami in jih na koncu leta za njihovo prizadevnost in pomoč primerno nagradili in starejše učence skušali čim bolj aktivno vključevati v aktivnosti šole in tako krepiti medsebojne vezi tako med učenci kot tudi med učitelji in učenci.

 

 

 

Okvirni načrt aktivnosti SŠU v šolskem letu 2009/2010:

 

 

 

DEJAVNOST

ČAS

SODELAVCI

1.

Urejanje panojev ob aktivnostih šole

 

sept.

Cveto Prevodnik, Lidija Hrušovar, vodje projektov, razredniki

2.

Izvolitev razrednih odborov

 

sept.

Razredniki

3.

Dobrodelne akcije (zbiranje igrač, knjig, hrane za živali, plastičnih zamaškov …) - teden otroka

sept.–jun.

Razredniki, knjižničarka, Jana Draksler, Nataša Hartman

4.

Prostovoljstvo, pomoč učencem z učnimi težavami, animiranje mlajših otrok v OPB, spremstvo na planinskih pohodih …

okt.– maj

 Iris Frelih, razredniki, Metka Irgolič

5.

Kostanjev piknik

22. okt.

Alja Žekar, Metka Irgolič, razrednika 9. a, 9. b z učenci

6.

Priprava in sprejem programa ŠSU

 

sept.

Alja Žekar, Metka Irgolič, ravnateljica

7.

Prvo srečanje s predsedniki oddelkov

 

sept.

 

Alja Žekar, Metka Irgolič, ravnateljica

8.

Izvolitev odbora ŠSU

 

sept.

Alja Žekar, Metka Irgolič, ravnateljica

9.

Sprejem prvošolcev v ŠSU

6. okt.

Alja Žekar, Metka Irgolič, ravnateljica, razredničarke 1. r.

10.

Tekmovanje za »naj učence«

nov.

Alja Žekar, Metka Irgolič, vsi učitelji

11.

Priprava učencev na razredni parlament na določeno temo DPM in izvedba parlamenta

nov.

Alja Žekar, Metka Irgolič, ravnateljica

12.

Priprava učencev na občinski parlament na temo DPM

nov.

Mateja Rokavec

13.

Izvedba občinskega otroškega parlamenta na izbrano temo DPM Celje

nov.

Mateja Rokavec

14.

Ustvarjanje spletne strani, časopisa, šolski radio

dec.

Cveto Prevodnik, Kristina Radoš, Alja Žekar

15.

Novoletni ples

dec.

Alja Žekar, Metka Irgolič, razredniki 8.,  9. r.

16.

Izbor »naj« malice

dec.

Alja Žekar, Metka Irgolič, razredniki

17.

Šolski parlament o interni šolski problematiki

jan.

Alja Žekar, Metka Irgolič, ravnateljica

18.

Valentinova pošta

11. feb.

Dragica Milojević

19.

Valentinov ples

11. feb.

Alja Žekar, Metka Irgolič, razredniki 8.,

9. r.

20.

Pustno rajanje

feb.

Alja Žekar, Metka Irgolič, razredniki

21.

Ureditev okolja

 

mar.

razredniki,

Gerhard Skaza,

Jana Draksler, Sergeja Lončar

22.

Zbiralna akcija (star papir, baterije, kartuše)

sep.,

marec,

maj

Gerhard Skaza,

Jana Draksler, Sergeja Lončar

 

23.

Predaja ključa 9., 8. r., 7. r.

Športne igre – devetošolci + učitelji + starši

 

14. jun.

Alja Žekar, Metka Irgolič, razredniki 9.,

8. r.

24.

Nagradni izlet »NAJ UČENCI«

jun.

Alja Žekar, Metka Irgolič, učitelji

25.

Valeta

11. jun.

Razrednika 9.  r. in učenci

26.

Izbor »naj malice«

jun.

Alja Žekar, Metka Irgolič, razredniki

27.

Podelitev spričeval in priznanj devetim razredom in zaključna akademija s podelitvijo priznanj in nagrad najboljšim posameznikom ali skupinam

15. jun.

 Ravnateljica in tim za zaključno akademijo

 

 

Na sprotnih srečanjih bomo čimbolj odkrito govorili o morebitnih  problemih v posameznih oddelkih in v šoli nasploh in jih skušali čim hitreje rešiti, o odnosih med učenci, pomoči in skrbi starejših mlajšim, prometni varnosti in o aktivnostih in ponudbi ZPM Celje. Srečanja bomo organizirali enkrat mesečno.

 

 

Celje, 27. 8. 2009                                                     Mentorici ŠSU: Alja Žekar, Metka Irgolič

 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

Copyright Š 2004 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

 

Št. obiskov: