VARNO V NOVO ŠOLSKO LETO 

Začelo se je novo šolsko leto in z njim naša vsakodnevna pot v šolo in domov.

V prvih dneh pouka smo posvetili prometni varnosti veliko časa in pozornosti.

Z učenci smo se pogovarjali o varni šolski poti, o pravilnem in primernem vedenju na cesti, na avtobusni postaji in v avtobusu. Učitelji smo jih spremljali na avtobusno postajo in poskrbeli za varen vstop na avtobuse.

Kot že preteklo leto nam je bil v veliko pomoč g. Mernik, učitelj vožnje (ZŠAM), ki je zavzeto skrbel, da so učenci upoštevali pravila in varno hodili po šolski poti.

   

Šolska prometna služba (Matej Sumrak in Iva Vita Hostnik) je usmerjala učence po varni šolski

Kot vsako leto so za večjo varnost skrbeli policisti. Na učnem sprehodu so učence prvih, drugih in tretjih razredov  opozorili na pravilno vedenje na prometnih površinah.

Voznikom svetujemo, da so posebej pozorni na otroke v prometu, računajo naj na njihovo nepredvidljivost in temu prilagodijo način vožnje.

 

 

Za večjo varnost otrok  poskrbite tudi vi, starši, zato priporočamo, da čim več časa namenite prometno-varnostni vzgoji svojih otrok, da neposredno v prometu preverite, kako se vaši otroci obnašajo na šolski poti. Pri prevozu otrok jih dosledno zavarujete z varnostnimi pasovi, oziroma jih prevažajte zavarovane v ustreznih sedežih. Bodite jim zgled.

 

 

 

 

Copyright Š 2004 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

 

Št. obiskov: