COMENIUSOVO STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE UČITELJEV V SOFIJI, BOLGARIJA

 
 

GALERIJA SLIK >>>

 

 

PPS predstavitev....

V času od 28. 3. – 3. 4. 2010 sem se udeležila Comeniusovega stalnega  strokovnega spopolnjevanja v Sofiji, ki je namenjeno  učiteljem in ostalim strokovnjakom s področja šolskega izobraževanja in ga financira Evropska unija.

Naslov seminarja je bil »How to teach interactively« / »Kako poučevati interaktivno«, ki ga je organizirala organizacija »National association  of the Bolgarian European club« krajše NABEC, iz Sofije, z  direktorico dr. Krasimiro Vasilevo, ki  se je  skupaj  s tremi  asistenti, uspešnimi študenti, in predavatelji izkazala kot odlična gostiteljica.

Seminarja se nas je udeležilo 12 udeležencev iz 8 različnih držav in sicer: Hrvaške, Irske, Italije,  Litve, Portugalske, Romunije, Španije in Slovenije.

Udeleženci smo se na seminarju seznanili:

·         z  različnimi interaktivnimi metodami v učenju oz  poučevanju saj so se le-te izkazale za  najuspešnejše pri izobraževanju tako otrok kot tudi odraslih,

·         z interaktivnimi metodami s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije,

·         z različnimi aktivnostmi pri vključevanju Bolgarije v evropske projekte in

·          z evropsko izobraževalno politiko.

Takšna spopolnjevanja strokovnjakov s področja šolskega izobraževanja imajo vsekakor  posebno vrednost za vsakega posameznika in pomembno vplivajo na posameznikovo osebnostno rast, v smislu razvijanja novega didaktičnega znanja, spopolnjevanja angleškega jezika, razumevanja raznolikosti evropskih kultur, zagotovo pa učinkujejo tudi proti predsodkom, nestrpnosti in ozkemu gledanju na svet.

Na takih seminarjih strokovnjaki s področja šolskega izobraževanja izmenjamo številne izkušnje povezane z življenjem in delom na šolah širom Evrope. Hkrati se mi zdi velikega pomena, da ob izmenjavi le-teh  dobimo potrditev, da dobro delamo in da imamo dobre pogoje za delo.

Videti in doživeti svet z aktivnim delom v mednarodnih projektih pomeni za mnoge udeležence, ki smo doživeli to pozitivno izkušnjo  navdušenost, motivacijo in zagnanost za iskanje novih idej in želje po vključitvi v nove mednarodne projekte.

Ravno zaradi teh pozitivnih izkušenj naša šola navezuje stike preko e Twinning portala,  v šolskem letu 2010-2012 pa  začenjamo z novim Comeniusovim projektom – šolsko partnerstvo,  v  katerega bodo vključeni tudi učenci. Šolsko partnerstvo je namenjeno povezovanju in sodelovanju najmanj treh šol iz treh različnih držav na osnovi skupne teme.  Mi bomo sodelovali  s Turčijo, Bolgarijo, Romunijo in Italijo, naša skupna tema pa je Little things as the key of happiness / Majhne stvari kot ključ do sreče. O našem delu in vključevanju v mednarodne projekte vas bomo še naprej sproti obveščali.

Vlasta Prevolšek

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Š 2004 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

 

Št. obiskov: