UČBENIŠKI SKLAD 2009/2010

 

Na naši šoli že tečejo aktivnosti v zvezi z učbeniškim skladom za novo šolsko leto.

 

Ministrstvo bo tudi v letu 2009/10 zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniških skladov za vse učenke in učence od 1. do 9. razreda osnovne šole.

 

Učenci so dobili SPOROČILA STARŠEM, v katerem  je naveden seznam vseh učnih gradiv (delovni zvezki, ostale šolske potrebščine, učbeniki), ki jih učenci potrebujejo pri pouku.

 

V SPOROČILU je naveden tudi SEZNAM UČBENIKOV, ki jih bodo učenci potrebovali pri pouku in si jih lahko sposodijo iz učbeniškega sklada (3. LIST SPOROČILA).

Zato učenci v šolo vrnejo IZPOLNJENE NAROČILNICE ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ US. (Rok , 20. junij 2009)

 

Učenci lahko, če želijo  preko podjetja KOPIJE ,naročijo šolske potrebščine, saj so starši z njihovo storitvijo zadovoljni.

 

Ugoden nakup šolskih potrebščin pa staršem in učencem nudijo tudi podjetja MKZ, DZS, Office 1 Superstore. idr.

 SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN.doc  -  SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN.pdf


SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN PO RAZREDIH:

Osnovna šola Frana Kranjca Celje

 

Seznam potrebščin za šolsko leto 2009/2010 za 1. razred

 

Seznam delovnih zvezkov

 

Količina

Naziv

1

M. Ropič, J. Frančeškin:  DANES RIŠEM, JUTRI PIŠEM, učbenik z elementi delovnega zvezka za slovenščino, založba ROKUS-KLETT

1

M. Ropič, M. Kramarič, M. Urbančič, J. Frančeškin:  BESEDE GRADIJO SVET 1, delovni zvezek za slovenščino, založba ROKUS-KLETT

1

M. Cotič, D. Felda, T. Hodnik:  IGRAJE IN ZARES V SVET MATEMATIČNIH ČUDES, delovni učbenik za matematiko v 1. razredu, 3 zvezki, založba DZS

1

M. Cotič, D. Felda, T. Hodnik:  IGRAJE IN ZARES V SVET MATEMATIČNIH ČUDES, učni listi za matematiko v 1. razredu, založba DZS

1

A. Vovk Korže, N. Golob:  PRISLUHNEM OKOLJU 1, delovni zvezek, založba ROKUS-KLETT

6

OVITKI ZA KNJIGE, prilagojeni za vse velikosti

 

Potrebščine po izboru učiteljev

 

Količina

Naziv

1

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni

1

ZVEZEK, mali B5, 40-listni, brezčrtni

1

OVITKI, veliki A4, plastični

1

OVITKI, mali B5, plastični

1

BELEŽKA

1

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni

2

RISALNI LISTI, 10 kosov v foliji

1

VOŠČENKE LEONHARDI (DUGA - MAXI), 12 kosov

1

MODELIRNA MASA, 500 g, bela

1

VODENE BARVICE

1

SVINČNIK, trdota HB

1

LESENE BARVICE

1

RISALNO OGLJE, 12 kosov različnih trdot

1

FLOMASTRI

1

RAVNILO NOMA 1, mala šablona

1

PLASTELIN, 10 barv, 200 g

1

Komplet DVEH LEPIL UHU: Klebefix + Stic

1

ŠKARJE, kakovostne, mehki oprijem

1

ČRNI TUŠ

1

RADIRKA

1

ŠILČEK

1

PLOŠČICE za matematiko

1

LONČEK ZA ČOPIČE, vodotesen s pokrovom

1

KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6 in 10; okrogli št. 8

1

KOVINSKA TUBA ZA SHRANJEVANJE ČOPIČEV

1

MAPA A4 z elastiko, plastificirana

1

VREČKA ZA ŠPORTNO OPREMO

1

PERESNICA

1

ŠOLSKI COPATI, nedrseči

 

Seznam učbenikov

 

Količina

Naziv

1

M. Ropič, M. Kramarič, M. Urbančič, J. Frančeškin:  BESEDE GRADIJO SVET 1, učbenik za slovenščino, založba ROKUS-KLETT

 


 

Osnovna šola Frana Kranjca Celje

 

Seznam potrebščin za šolsko leto 2009/2010 za 2. razred

 

Seznam delovnih zvezkov

 

Količina

Naziv

1

M. Kordigel, I. Saksida:  JAZ PA BEREM 2, delovni zvezek, založba ROKUS-KLETT

1

M. Ropič, M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan:  BESEDE GRADIJO SVET  2, delovni zvezek z zvezkom za opismenjevanje, založba ROKUS-KLETT

1

M. Cotič, D. Felda, T. Hodnik:  SVET MATEMATIČNIH ČUDES 2, delovni zvezek, 3 deli, založba DZS

1

S. Osterman:  RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek, založba ANTUS

1

A. Vovk Korže et al.:  ODKRIVAM SVOJE OKOLJE 2, delovni zvezek, založba ROKUS-KLETT

1

A. Pesek:  GLASBA 2, Z igro v glasbeni svet, delovni zvezek s CD-jem, založba MKZ

7

OVITKI ZA KNJIGE, prilagojeni za vse velikosti

 

Potrebščine po izboru učiteljev

 

Količina

Naziv

1

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni

1

ZVEZEK, mali B5, 40-listni, 1 cm karo

1

ZVEZEK, mali B5, 40-listni, črtasti z vmesno črto

1

OVITKI, veliki A4, plastični

2

OVITKI, mali B5, plastični

1

BELEŽKA

1

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni

1

RISALNI BLOK, 20-listni

1

RISALNI LISTI, 10 kosov v foliji

1

VOŠČENKE LEONHARDI (DUGA - MAXI), 12 kosov

1

TEMPERA BARVICE

1

SVINČNIK, trdota HB

1

LESENE BARVICE

1

FLOMASTRI

1

RAVNILO NOMA 5, velika šablona

1

PLASTELIN, 10 barv, 200 g

1

Komplet DVEH LEPIL UHU: Klebefix + Stic

1

ŠKARJE, kakovostne, mehki oprijem

1

RADIRKA

1

ŠILČEK

1

PALETA za mešanje barv

1

KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6, 10, 14; okrogla: št. 6, 8

1

KOVINSKA TUBA ZA SHRANJEVANJE ČOPIČEV

1

MAPA A4 z elastiko, plastificirana

1

PERESNICA

1

ŠOLSKI COPATI, nedrseči

 

Seznam učbenikov

 

Količina

Naziv

1

M. Kordigel:  JAZ PA BEREM 2, berilo, založba ROKUS-KLETT

1

M. Ropič, M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan:  BESEDE GRADIJO SVET  2, učbenik, založba ROKUS-KLETT

1

A. Vovk Korže et al.:  ODKRIVAM SVOJE OKOLJE 2, učbenik, založba ROKUS-KLETT

 


 

Osnovna šola Frana Kranjca Celje

 

Seznam potrebščin za šolsko leto 2009/2010 za 3. razred

 

Seznam delovnih zvezkov

 

Količina

Naziv

1

M. Ropič, M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan:  BESEDE GRADIJO SVET 3, delovni zvezek, založba ROKUS-KLETT

1

M. Kordigel:  JAZ PA BEREM 3, delovni zvezek, založba ROKUS-KLETT

1

M. Cotič, D. Felda, T. Hodnik:  SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3, delovni zvezek za matematiko, 3 zvezki, založba DZS

1

A. Dežman, S. Osterman:  RAČUNANJE JE IGRA 3, delovni zvezek, založba ANTUS

1

M. Petauer, V. Prevolšek, D. Šalej, A. V. Korže:  ODKRIVAM SVOJE OKOLJE 3, delovni zvezek, založba ROKUS-KLETT

1

A. Pesek:  GLASBA 3, Zvočni živžav, delovni zvezek s CD-jem, založba MKZ

7

OVITKI ZA KNJIGE, prilagojeni za vse velikosti

 

Potrebščine po izboru učiteljev

 

Količina

Naziv

1

ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, črtasti z vmesno črto in brezčrtni v enem

1

ZVEZEK, mali B5, 40-listni, 1 cm karo

1

ZVEZEK, mali B5, 40-listni, črtasti z vmesno črto

1

OVITKI, veliki A4, plastični

2

OVITKI, mali B5, plastični

1

BELEŽKA

1

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni

1

RISALNI BLOK, 20-listni

1

VOŠČENKE LEONHARDI (DUGA - MAXI), 12 kosov

1

MODELIRNA MASA, 1 kg, bela

1

TEMPERA BARVICE

1

SVINČNIK, trdota HB

1

NALIVNO PERO

1

BRISALNIK ČRNILA

1

LESENE BARVICE

1

RISALNO OGLJE, v svinčnik barvici, 2 kom

1

FLOMASTRI

1

RAVNILO NOMA 5, velika šablona

1

PLASTELIN, 10 barv, 200 g

1

Komplet DVEH LEPIL UHU: Klebefix + Stic

1

ŠKARJE, kakovostne, mehki oprijem

1

ČRNI TUŠ

1

RADIRKA

1

ŠILČEK

1

LONČEK ZA ČOPIČE, vodotesen s pokrovom

1

PALETA za mešanje barv

1

KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6 in 10; okrogli št. 8

1

KOVINSKA TUBA ZA SHRANJEVANJE ČOPIČEV

1

MAPA A4 z elastiko, plastificirana

1

VREČKA ZA ŠPORTNO OPREMO

1

ŠOLSKA TORBA

1

PERESNICA

1

ŠOLSKI COPATI, nedrseči

 

Seznam učbenikov

 

Količina

Naziv

1

M. Ropič, M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan:  BESEDE GRADIJO SVET 3, učbenik, založba ROKUS-KLETT

1

M. Kordigel:  JAZ PA BEREM 3, berilo, založba ROKUS-KLETT

1

M. Petauer, V. Prevolšek, D. Šalej, A. V. Korže:  ODKRIVAM SVOJE OKOLJE 3, učbenik, založba ROKUS-KLETT

 


 

Osnovna šola Frana Kranjca Celje

 

Seznam potrebščin za šolsko leto 2009/2010 za 4. razred

 

Seznam delovnih zvezkov

 

Količina

Naziv

1

D. Kapko, N. Cajhen, M. Bešter Turk et al.:  GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik, 2 dela, založba ROKUS-KLETT

1

P. Vesenjak, C. Frešer:  MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 4, delovni zvezek, založba ICO PIKAL (SLOMA)

1

A. Dežman, S. Osterman:  RAČUNANJE JE IGRA 4, delovni zvezek, založba ANTUS

1

O. Janša Zorn, M. Umek:  DRUŽBA IN JAZ 1, delovni zvezek za 4. razred, založba MODRIJAN

1

Florjančič, Zajc:  NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, univerzalno gradivo, založba IZOTECH

1

D. Krnel et al.:  OD MRAVLJE DO SONCA 1, delovni zvezek za 4. razred, založba MODRIJAN

1

M. Novak, J. Nuč:  REACH FOR THE STARS 4, delovni zvezek za angleščino, založba DZS-EPC

7

OVITKI ZA KNJIGE, prilagojeni za vse velikosti

 

Potrebščine po izboru učiteljev

 

Količina

Naziv

5

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti

1

NOTNI ZVEZEK, mali A5, 16-listni

5

OVITKI, veliki A4, plastični

1

OVITKI, mali A5, plastični

1

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni

1

RISALNI BLOK, 20-listni

1

RISALNI LISTI, 10 kosov v foliji

1

VOŠČENKE LEONHARDI (DUGA - MAXI), 12 kosov

1

MODELIRNA MASA, 1 kg, rjava

1

TEMPERA BARVICE

1

TEMPERA BARVA AERO, posamična, bela, 42 ml

1

FLOMASTRI

1

RAVNILO NOMA 5, velika šablona

1

RAVNILO GEOTRIKOTNIK

1

SAMOLEPILNI TRAK AERO, 15 mm x 33 m

1

LONČEK ZA ČOPIČE, vodotesen s pokrovom

1

PALETA za mešanje barv

1

KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6, 10, 14; okrogla: št. 6, 8

1

TORBICA  ZA LIKOVNI PRIBOR, nepremočljiva

 

Seznam učbenikov

 

Količina

Naziv

1

M. Blažič et al.:  SVET IZ BESED 4, berilo, založba ROKUS-KLETT

1

P. Vesenjak, C. Frešer:  MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 4, učbenik, založba ICO PIKAL (SLOMA)

1

O. Janša Zorn, M. Umek:  DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik za 4. razred, založba MODRIJAN

1

D. Krnel et al.:  OD MRAVLJE DO SONCA 1, učbenik za 4. razred, založba MODRIJAN

1

B. Oblak:  MOJA GLASBA 4, delovni zvezek, založba IZOLIT

1

M. Novak, J. Nuč:  REACH FOR THE STARS 4, učbenik za angleščino, založba DZS-EPC

 


 

Osnovna šola Frana Kranjca Celje

 

Seznam potrebščin za šolsko leto 2009/2010 za 5. razred

 

Seznam delovnih zvezkov

 

Količina

Naziv

1

D. Kapko, N. Cajhen, M. Bešter Turk et al.:  GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5, samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik, 2 dela, založba ROKUS-KLETT

1

P. Vesenjak, C. Frešer, J. Smogavec:  MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 5, delovni zvezek, založba ICO PIKAL (SLOMA)

1

A. Dežman, S. Osterman:  RAČUNANJE JE IGRA 5, delovni zvezek, založba ANTUS

1

M. Umek, O. Janša Zorn:  DRUŽBA IN JAZ 2, delovni zvezek za 5. razred, založba MODRIJAN

1

D. Krnel et al.:  OD MRAVLJE DO SONCA 2, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko zvezek za 5. razred, založba MODRIJAN

1

M. Novak, J. Nuč:  REACH FOR THE STARS 5, delovni zvezek za angleščino, založba DZS-EPC

8

OVITKI ZA KNJIGE, prilagojeni za vse velikosti

 

Potrebščine po izboru učiteljev

 

Količina

Naziv

1

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti

1

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo

3

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti

1

NOTNI ZVEZEK, mali A5, 16-listni

5

OVITKI, veliki A4, plastični

1

OVITKI, mali A5, plastični

1

RISALNI BLOK, 20-listni

1

RISALNI LISTI, 10 kosov v foliji

1

VOŠČENE BARVICE, 12 kosov

1

MODELIRNA MASA, 500 g, rjava

1

TEMPERA BARVICE

1

RISALNO OGLJE, v svinčnik barvici, 2 kom

1

FLOMASTRI

1

RAVNILO NOMA 5, velika šablona

1

RAVNILO GEOTRIKOTNIK

1

ŠESTILO, kakovostno, kovinsko

1

ČRNI TUŠ

1

LONČEK ZA ČOPIČE, vodotesen s pokrovom

1

PALETA za mešanje barv

1

KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6, 10, 14; okrogla: št. 6, 8

1

KARTONSKA MAPA z zavihki

 

Seznam učbenikov

 

Količina

Naziv

1

B. Golob, M. Kordigel, I. Saksida:  NA KRILIH BESED, berilo za 5. razred, založba MKZ

1

P. Vesenjak, C. Frešer, J. Smogavec:  MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 5, učbenik, založba ICO PIKAL (SLOMA)

1

M. Umek, O. Janša Zorn:  DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za 5. razred, založba MODRIJAN

1

D. Krnel et al.:  OD MRAVLJE DO SONCA 2, učbenik za naravoslovje in tehniko za 5. razred, založba MODRIJAN

1

A. Pesek:  GLASBA 5,  učbenik, založba MKZ

1

G. Torkar, P. B. Opaškar:  GOSPODINJSTVO 5, učbenik, založba ROKUS-KLETT

1

T. Tacol, B. T. Čerkez:  LIKOVNO IZRAŽANJE 5, učbenik, založba DEBORA

1

M. Novak, J. Nuč:  REACH FOR THE STARS 5, učbenik za angleščino, založba DZS-EPC

1

O. Janša Zorn, M. Umek:  DRUŽBA IN JAZ, ATLAS, za 4. in 5. razred, založba MODRIJAN

 


 

Osnovna šola Frana Kranjca Celje

 

Seznam potrebščin za šolsko leto 2009/2010 za 6. razred

 

Seznam delovnih zvezkov

 

Količina

Naziv

1

D. Kapko, N. Cajhen, M. Bešter Turk et al.:  GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik, 2 dela, založba ROKUS-KLETT

1

M. Robič, J. Berk, M. Draksler:  SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, delovni zvezek, 2. dela, založba ROKUS-KLETT

1

D. Krnel, B. Bajd, S. Oblak, T. Kordiš:  NARAVOSLOVJE 6, delovni zvezek, založba MODRIJAN

1

O. Janša Zorn, A. Kastelic, G. Škarba:  SPOZNAVAJMO ZGODOVINO, delovni zvezek za 6. razred, založba MODRIJAN

1

H. Verdev:  RAZISKUJEM ZEMLJO 6, delovni zvezek za geografijo, založba ROKUS-KLETT

1

A. Pesek:  GLASBA DANES IN NEKOČ 6, delovni zvezek, založba ROKUS-KLETT

1

S. Fošnarič et al.:  TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, delovni zvezek z delovnim gradivom, založba IZOTECH

1

B. Mihelač:  REACH  FOR THE STARS 6, delovni zvezek za angleščino, založba DZS-EPC

10

OVITKI ZA KNJIGE, prilagojeni za vse velikosti

 

Potrebščine po izboru učiteljev

 

Količina

Naziv

5

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti

1

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo

2

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni

1

NOTNI ZVEZEK, mali A5, 16-listni

8

OVITKI, veliki A4, plastični

1

OVITKI, mali A5, plastični

1

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni

1

RISALNI BLOK, 20-listni

1

TEMPERA BARVICE

1

TEMPERA BARVA AERO, posamična, bela, 42 ml

1

SVINČNIK, trdota B

1

LESENE BARVICE

1

Komplet DVEH LEPIL UHU: Klebefix + Stic

1

ŠKARJE, kakovostne, mehki oprijem

1

ČRNI TUŠ

1

PALETA za mešanje barv

1

KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6 in 10; okrogli št. 8

1

KARTONSKA MAPA z zavihki

 

Seznam učbenikov

 

Količina

Naziv

1

B. Golob et al.:  KDO SE SKRIVA V OGLEDALU?, berilo za 6. razred, založba MKZ

1

M. Robič, J. Berk, M. Draksler:  SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik, založba ROKUS-KLETT

1

D. Krnel, B. Bajd, S. Oblak, T. Kordiš:  NARAVOSLOVJE 6, učbenik, založba MODRIJAN

1

S. Kostanjevec:  GOSPODINJSTVO 6, učbenik, založba ROKUS-KLETT

1

O. Janša Zorn, A. Kastelic, G. Škarba:  SPOZNAVAJMO ZGODOVINO, učbenik za 6. razred, založba MODRIJAN

1

H. Verdev:  RAZISKUJEM ZEMLJO 6, učbenik za geografijo, založba ROKUS-KLETT

1

A. Pesek:  GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik, založba ROKUS-KLETT

1

T. Tacol, B. T. Čerkez:  LIKOVNO IZRAŽANJE 6, učbenik, založba DEBORA

1

S. Fošnarič et al.:  TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učbenik, založba IZOTECH

1

B. Mihelač, D. Š. Novosel:  REACH  FOR THE STARS 6, učbenik za angleščino, založba DZS-EPC

 


 

Osnovna šola Frana Kranjca Celje

 

Seznam potrebščin za šolsko leto 2009/2010 za 7. razred

 

Seznam delovnih zvezkov

 

Količina

Naziv

1

D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al:  SLOVENŠČINA ZA VSAKDAN IN VSAK DAN 7, samostojni delovni zvezek, založba ROKUS-KLETT

1

I. Furlan et al.:  NARAVOSLOVJE 7, delovni zvezek, založba ROKUS-KLETT

1

M. Rode, E. Tawitian:  OD PRAZGODOVINE SKOZI STARI IN SREDNJI VEK - Koraki v času, delovni zvezek za zgodovino v 7. razredu, založba DZS

1

J. Senegačnik, B. Drobnjak:  SPOZNAVAMO EVROPO IN AZIJO, delovni zvezek za geografijo v 7. razredu, založba MODRIJAN

1

A. Pesek:  GLASBA DANES IN NEKOČ 7, delovni zvezek, založba ROKUS-KLETT

1

S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan:  TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z delovnim gradivom, založba IZOTECH

1

D. Goodey, N. Goodey, D. Bolton:  MESSAGES 2, učbenik za angleščino, založba ROKUS-KLETT

1

D. Goodey, N. Goodey, D. Bolton:  MESSAGES 2, delovni zvezek za angleščino, založba ROKUS-KLETT

1

Uredil: S. Brinovec:  ATLAS SVETA ZA OSNOVNO ŠOLO, založba MKZ

8

OVITKI ZA KNJIGE, prilagojeni za vse velikosti

 

Delovni zvezki za izbirne predmete

 

Količina

Naziv

1

Izberite le delovne zvezke za tiste izbirne predmete, za katere se je odločil vaš otrok!

1

Giorgio Motta:  WIR 1, delovni zvezek za nemščino, založba ROKUS-KLETT

1

M. Košir, M. Mohor, M. Stanonik:  NAŠ ČAS-OPIS, delovni zvezek za izbirni predmet, založba ROKUS-KLETT

 

Potrebščine po izboru učiteljev

 

Količina

Naziv

4

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti

2

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo

1

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti

1

ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti

7

OVITKI, veliki A4, plastični

1

OVITKI, mali A5, plastični

1

BELEŽKA

1

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni

1

LIKOVNI BLOK, velikost A3, 30-listni

1

TEMPERA BARVICE

1

TEMPERA BARVA AERO, posamična, bela, 42 ml

1

RISALNO OGLJE, v svinčnik barvici, 2 kom

1

RAVNILO GEOTRIKOTNIK

1

Komplet DVEH LEPIL UHU: Klebefix + Stic

1

ŠKARJE, kakovostne, mehki oprijem

1

ŠESTILO, kakovostno, kovinsko

1

NOŽKI ZA LINOREZ

1

LINOLEJ A5 (210 x 149 mm)

1

ČRNI TUŠ

1

PALETA za mešanje barv

1

KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6 in 10; okrogli št. 8

 

Seznam učbenikov

 

Količina

Naziv

1

M. Mohor et al.:  SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo za 7. razred, založba MKZ

1

J. Berk, J. Draksler, M. Robič:  SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik, založba ROKUS-KLETT

1

I. Furlan et al.:  NARAVOSLOVJE 7, učbenik, založba ROKUS-KLETT

1

S. Hribar et al.:  DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA 7, učbenik, založba I2

1

O. Janša Zorn, D. Mihelič:  OD PRAZGODOVINE SKOZI STARI IN SREDNJI VEK - Koraki v času, učbenik za zgodovino v 7. razredu, založba DZS

1

J. Senegačnik, B. Drobnjak:  SPOZNAVAMO EVROPO IN AZIJO, učbenik za geografijo v 7. razredu, založba MODRIJAN

1

A. Pesek:  GLASBA DANES IN NEKOČ 7, učbenik, založba ROKUS-KLETT

1

T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič:  LIKOVNO IZRAŽANJE 7,  učbenik, založba DEBORA

1

S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan:  TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik, založba IZOTECH

 

Učbeniki za izbirne predmete

 

Količina

Naziv

1

Izberite le učbenike za tiste izbirne predmete, za katere se je odločil vaš otrok!

1

T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič:  LIKOVNO SNOVANJE I, učbenik, založba DEBORA

1

Giorgio Motta:  WIR 1, učbenik za nemščino, založba ROKUS-KLETT

1

V. Koch:  SODOBNA PRIPRAVA HRANE, učbenik za izbirni predmet, založba MODRIJAN

1

R. Wechtersbach, S. Žust:  RAČUNALNIŠTVO, učbenik za izbirni predmet (prenovljen), založba SAJI

 


 

Osnovna šola Frana Kranjca Celje

 

Seznam potrebščin za šolsko leto 2009/2010 za 8. razred

 

Seznam delovnih zvezkov

 

Količina

Naziv

1

D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al:  SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN IN VSAK DAN 8, samostojni delovni zvezek, založba ROKUS-KLETT

1

M. Robič, J. Berk, M. Draksler:  SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, delovni zvezek, 2. dela, založba ROKUS-KLETT

1

B. Mihelič, D. Pintar, I. De Gleria:  BIOLOGIJA 8, delovni zvezek, založba ROKUS-KLETT

1

G. Škraba:  VZPON MEŠČANSTVA, delovni zvezek za zgodovino v 8. razredu, založba MODRIJAN

1

K. Kolenc Kolnik, M. Otič, A. Vovk, J. Senegačnik:  SPOZNAVAMO AFRIKO IN NOVI SVET, delovni zvezek za geografijo v 8. razredu, založba MODRIJAN

1

A. Pesek:  GLASBA DANES IN NEKOČ 8, samostojni delovni zvezek z zgoščenko MP3, založba ROKUS-KLETT

1

S. Fošnarič et al.:  TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8,  delovni zvezek z delovnim gradivom, založba IZOTECH

1

J. Skela:  TOUCHSTONE 8, delovni zvezek za angleščino, založba TANGRAM

1

A.Gabrič, S. A. Glažar, M. Slatinek Žigon:  KEMIJA DANES 1, delovni zvezek za 8. razred, založba DZS

1

T. Weber et al:  MALI ZGODOVINSKI ATLAS, založba MODRIJAN

1

ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, založba MKZ

10

OVITKI ZA KNJIGE, prilagojeni za vse velikosti

 

Delovni zvezki za izbirne predmete

 

Količina

Naziv

1

Izberite le delovne zvezke za tiste izbirne predmete, za katere se je odločil vaš otrok!

1

M. Košir, M. Mohor, M. Stanonik:  NAŠ ČAS-OPIS, delovni zvezek za izbirni predmet, založba ROKUS-KLETT

1

Giorgio Motta:  WIR 2, delovni zvezek za nemški jezik, založba ROKUS-KLETT

 

Potrebščine po izboru učiteljev

 

Količina

Naziv

7

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti

3

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo

2

ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti

10

OVITKI, veliki A4, plastični

2

OVITKI, mali A5, plastični

1

BELEŽKA

1

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni

1

LIKOVNI BLOK, velikost A3, 30-listni

1

TEMPERA BARVICE

1

TEMPERA BARVA AERO, posamična, bela, 42 ml

1

SVINČNIK, trdota HB

1

RISALNO OGLJE, v svinčnik barvici, 2 kom

1

FLOMASTRI

1

Komplet DVEH LEPIL UHU: Klebefix + Stic

1

ŠKARJE, kakovostne, mehki oprijem

1

REDIS PERESA, 4 peresa z držali

1

ČRNI TUŠ

1

PALETA za mešanje barv

1

KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6, 10, 14; okrogla: št. 6, 8

 

Seznam učbenikov

 

Količina

Naziv

1

M. Honzak et al.:  DOBER DAN, ŽIVLJENJE, berilo za 8. razred, založba MKZ

1

M. Robič, J. Berk, M. Draksler:  SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik, založba ROKUS-KLETT

1

B. Mihelič, D. Pintar, I. De Gleria:  BIOLOGIJA 8, učbenik, založba ROKUS-KLETT

1

M. Ule Nastran et al.:  DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA 8, učbenik, založba I2

1

M. Žvanut, P. Vodopivec:  VZPON MEŠČANSTVA, učbenik za zgodovino v 8. razredu, založba MODRIJAN

1

K. Kolenc Kolnik, M. Otič, A. Vovk, J. Senegačnik:  SPOZNAVAMO AFRIKO IN NOVI SVET, učbenik za geografijo v 8. razredu, založba MODRIJAN

1

T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič:  LIKOVNO IZRAŽANJE 8, učbenik, založba DEBORA

1

S. Fošnarič et al.:  TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, učbenik, založba IZOTECH

1

J. Skela:  TOUCHSTONE 8, učbenik za angleščino, založba TANGRAM

1

M. Ambrožič et al.:  FIZIKA, NARAVA, ŽIVLJENJE 1, učbenik za 8. razred, založba DZS

1

A.Gabrič, S. A. Glažar, M. Slatinek Žigon:  KEMIJA DANES 1, učbenik za 8. razred, založba DZS

 

Učbeniki za izbirne predmete

 

Količina

Naziv

1

Izberite le učbenike za tiste izbirne predmete, za katere se je odločil vaš otrok!

1

V. Koch:  SODOBNA PRIPRAVA HRANE, učbenik za izbirni predmet, založba MODRIJAN

1

R. Wechtersbach, S. Žust:  RAČUNALNIŠTVO, učbenik za izbirni predmet (prenovljen), založba SAJI

1

T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič:  LIKOVNO SNOVANJE II, učbenik, založba DEBORA

1

Giorgio Motta:  WIR 2 , učbenik za nemški jezik, založba ROKUS-KLETT

 


 

Osnovna šola Frana Kranjca Celje

 

Seznam potrebščin za šolsko leto 2009/2010 za 9. razred

 

Seznam delovnih zvezkov

 

Količina

Naziv

1

D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al:  SLOVENŠČINA ZA VSAKDAN IN VSAK DAN 9, samostojni delovni zvezek, založba ROKUS-KLETT

1

J. Berk, J. Draksler, M. Robič:  SKRIVNOST ŠTEVIL IN OBLIK 9, delovni zvezek, založba ROKUS-KLETT

1

M. Svečko:  BIOLOGIJA 9, delovni zvezek, založba DZS

1

M. Rode:  20. STOLETJE - Koraki v času, delovni zvezek za zgodovino, založba DZS

1

A. Pesek:  GLASBA DANES IN NEKOČ 9, delovni zvezek, založba ROKUS-KLETT

1

L. King Videtič, E. Marendič, J. Skela:  TOUCHSTONE 9, delovni zvezek za angleščino, založba TANGRAM

1

D. Dolenc, M. Graunar, B. Modec:  KEMIJA DANES 2, delovni zvezek za 9. razred, založba DZS

1

M. Žerovnik:  ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE; 1:500 000, založba DZS

7

OVITKI ZA KNJIGE, prilagojeni za vse velikosti

 

Delovni zvezki za izbirne predmete

 

Količina

Naziv

1

Izberite le delovne zvezke za tiste izbirne predmete, za katere se je odločil vaš otrok!

1

Giorgio Motta:  WIR 3, delovni zvezek za nemški jezik, založba ROKUS-KLETT

 

Potrebščine po izboru učiteljev

 

Količina

Naziv

5

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti

1

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo

1

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti

1

ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti

7

OVITKI, veliki A4, plastični

1

OVITKI, mali A5, plastični

1

BELEŽKA

1

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni

1

LIKOVNI BLOK, velikost A3, 30-listni

1

TEMPERA BARVICE

1

TEMPERA BARVA AERO, posamična, bela, 42 ml

1

SVINČNIK, trdota HB

1

RISALNO OGLJE, v svinčnik barvici, 2 kom

1

RAVNILO GEOTRIKOTNIK

1

Komplet DVEH LEPIL UHU: Klebefix + Stic

1

ŠKARJE, kakovostne, mehki oprijem

1

ŠESTILO, kakovostno, kovinsko

1

NOŽKI ZA LINOREZ

1

LINOLEJ A5 (210 x 149 mm)

1

REDIS PERESA, 4 peresa z držali

1

ČRNI TUŠ

 

Seznam učbenikov

 

Količina

Naziv

1

M. Honzak et al.:  SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, berilo za 9. razred, založba MKZ

1

J. Berk, J. Draksler, M. Robič:  SKRIVNOST ŠTEVIL IN OBLIK 9,  učbenik, založba ROKUS-KLETT

1

M. Svečko:  BIOLOGIJA 9, učbenik, založba DZS

1

E. Dolenc, A. Gabrič, M. Rode:  20. STOLETJE - Koraki v času, učbenik za zgodovino, založba DZS

1

J. Račič, D. Večerič, I. Bahar:  GEOGRAFIJA 9, učbenik, založba MKZ

1

A. Pesek:  GLASBA DANES IN NEKOČ 9, učbenik, založba ROKUS-KLETT

1

T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič:  LIKOVNO IZRAŽANJE 9, učbenik, založba DEBORA

1

L. King Videtič, E. Marendič, J. Skela:  TOUCHSTONE 9, učbenik za angleščino, založba TANGRAM

1

M. Ambrožič et al.:  FIZIKA, NARAVA ŽIVLJENJE 2,  učbenik za 9. razred, založba DZS

1

A. Gabrič, S. A. Glažar, M. Graunar, M. S. Žigon:  KEMIJA DANES 2, učbenik za 9. razred, založba DZS

 

Učbeniki za izbirne predmete

 

Količina

Naziv

1

Izberite le učbenike za tiste izbirne predmete, za katere se je odločil vaš otrok!

1

R. Wechtersbach, S. Žust:  RAČUNALNIŠTVO, učbenik za izbirni predmet (prenovljen), založba SAJI

1

M. Prosen, M. Vehovec:  OD ZEMLJE DO SONCA, učbenik za izbirni predmet, založba JUTRO

1

T. Tacol:  LIKOVNO SNOVANJE III, učbenik, založba DEBORA

1

Giorgio Motta:  WIR 3, učbenik za nemški jezik, založba ROKUS-KLETT