UNESCO DAN

 
     

MOJE MESTO SKRIVNOSTI ŠEPETA

 POROČILO

 

 

Šolsko leto 2008/2009

Učenci: 1. – 9. razred

Datum izvedbe: 27. in 28. 05. 2009

 

 

Vodja projekta: Anja Kunej

                                         

 

Že sam naslov projekta Moje mesto skrivnosti šepeta nam pove, da se ukvarjamo s kulturno dediščino našega mesta. Ker pa so vsebine načrtovane stopenjsko, skozi vsa leta osnovnošolskega izobraževanja, bo vsak učenec postopno prešel skozi ves spoznavni in ustvarjalni del. V času šolanja naj bi tako vsak  učenec spoznal in doživel kulturno dediščino svojega kraja in se tudi praktično usposobil. Naučil naj bi se namreč usmeriti tujca k pomembnejšim kulturno-zgodovinskim spomenikom in mu o njih tudi kaj povedati.

 

Projektni dan obsega pet šolskih ur, poteka pa v štirih stopnjah:

- predpriprava: seznanitev s potekom, uporaba informacijskih virov, izdelava načrta

- spoznavni del: vodeni ogledi kulturnih spomenikov in drugih obeležij mesta

- ustvarjalni del: likovno, kiparsko, literarno … ustvarjanje v razpisanih delavnicah

- sklepni del: predstavitev dela po delavnicah in ureditev razstave v avli šole

 

 

Posebnost projektnega dne je v tem, da se učenje iz šolskih klopi preseli na teren, v našem  primeru na ulice mestnega jedra. Velik poudarek je na samostojnosti učencev tako pri pripravi v šoli, kot pri sami izvedbi v mestu.

H kakovosti  in raznolikosti spoznavnega dela pripomorejo povezave z ustreznimi institucijami (muzeji, knjižnice, društva, arhivi …) in njihovimi strokovnjaki.

 

Letos so učenci ustvarjali v naslednjih delavnicah:

1. razred:

Učenci so si ogledali Pelikanov atelje in v Hermanovem brlogu naredili razglednice.

 

2. razred:

Učenci so si v Hermanovem brlogu ogledali razstavo z naslovom Živeti v Celju in nato likovno ustvarjali.

 

3. razred:

Učenci so obiskali Stari grad in v delavnicah naredili mošnjičke.

 

4. razred:

Učenci so si ogledali staro mestno obzidje in Vodni stolp in si naredili viteške ščite.

 

5. razred:

Učenci so obiskali Muzej novejše zgodovine in v delavnicah naredili kovance, družabno igro iz rimskih časov ter se oblekli v rimska oblačila.

 

6. razred:

Učenci so si ogledali nekaj kulturno−zgodovinskih znamenitosti jih narisali in o njih tudi anketirali mimoidoče.

 

7. razred:

Učenci so obiskali zgodovinski muzej in napisali svojo staro listino ter naredili svojo brošuro o mestu Celje.

 

8. razred:

Učenci so si ogledali arhitekturne znamenitosti posameznih zgodovinskih obdobij in risali arhitekturne značilnosti v perspektivi.

 

9. razred:

Učenci so si ogledali spomenike in kiparska dela jih fotografirali ter se poizkusili v oblikovanju iz siporeksa tudi sami.

 

 

Evalvacijo projekta sem izvedla med učenci z anketo otroških vtisov in predlogov. Učenci so bili nad takšnim delom navdušeni in veseli, saj ni bilo pouka v šoli. Rekli so tudi, da si želijo še več takšnih dni. Nekaj učencev pa je napisalo tudi nekaj predlogov za naslednje šolsko leto. Želijo si namreč tak dan preživeti in ustvarjati na temo živali in obiskati živalski vrt, ohranimo naravo, spoznati življenje celjskih knezov in raziskati še kakšen drug kraj.

 

 

Izdelke otrok oziroma našo razstavo bomo pokazali tudi širši množici in sicer v City centru v Celju.

 


 

 

 

 

Copyright Š 2004 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

 

Št. obiskov: