ŠOLSKI SKLAD

 

3. sestanek upravnega odbora šolskega sklada

23.06.2009

 

POROČILO STANJA ŠOLSKEGA SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 2008/2009

 

V tem šolskem letu se je od zbranega odpadnega papirja v blagajno šolskega sklada nabralo 228,90 €. V mesecu decembru smo imeli na šoli Novoletni bazar, na katerem smo od prodanih izdelkov zbrali 686,93 €. Dobili smo denarno donacijo v vrednosti 200,00 € s strani starša našega učenca in meseca junija smo organizirali dobrodelni koncert,  na katerem smo zbrali 1.034,66 €. V tem šolskem letu pa nismo pridobili samo denarja, ampak tudi materialno pomoč, ki smo je bili prav tako veseli. Razveselili smo se ergonomsko oblikovane mizice, ki so nam jo podarili starši naše učenke, za učenca, ki je imel prometno nesrečo. Izletnik Celje nam je podaril brezplačno vožnjo za nadarjene učence 4. ,5. in 6. razredov in prejeli smo donacijo (s strani staršev našega učenca in založbe Rokus) za poravnavo stroškov  izvedbe področnega tekmovanja iz matematike, ki je potekalo na naši šoli.

Seveda pa smo pridobljeni denar tudi namensko porabili. Največ denarja smo porabili za nagrade učencev (udeležba na različnih taborih in delavnicah) in prevoze na tekmovanja v višini 607,15 €. Pomagali smo tudi učencem pri plačilu šole v naravi in prevozu na ekskurzijo v višini 448,66 €. Kupili  smo  ergonomsko oblikovani stol za našega učenca v vrednosti 422,40 €.

V tem šolskem letu pa bo zaveden še en priliv denarja, in sicer od zbranega odpadnega papirja v drugem polletju. V sklopu dobrodelnega koncerta oziroma namenskega zbiranja denarja smo za donacijo prosili še nekatere ustanove ter male podjetnike in čakamo na njihove odgovore. Tako imamo na računu šolskega sklada s prenesenim denarjem iz prejšnjih let 3.426,87 €.

 

Iz poročila je razvidno, da z denarjem res namensko razpolagamo, saj  pomagamo tistim, ki so pomoči potrebni, ter  nagrajujemo tiste, ki si to zaslužijo. Zato bomo še kako veseli, če bomo skupaj z vašo pomočjo, dragi starši, uspeli še v nadaljnje uspešno polniti blagajno šolskega sklada.

 

Še enkrat iskrena hvala vsem donatorjem!                                 

 

Predsednica upravnega odbora

               Anja Kunej

 

 

 

Copyright Š 2004 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

 

Št. obiskov: