NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 2008/09

 

 

Navodila za učence 6. razreda - Navodila za učence 9. razreda

 


NPZ - navodila za učence 6. razreda

 

Nacionalno preverjanje znanja je zunanje pisno preverjanje znanja, namenjeno pridobitvi dodatne informacije o znanju učencev. Opravljate ga na osnovi prostovoljne prijave iz treh predmetov: MAT, SLO in TJA. Poteka pod enakimi pogoji, z enakimi nalogami in ob istem času za vse učence v državi. Tudi pravila so za vse enaka in jih moramo vsi dosledno upoštevati.

Letos so datumi NPZ naslednji:

 

TOR, 5.5.2009: MAT

SRE, 6.5.2009: SLO

TOR, 12.5.2009: TJA

 

Preverjanje traja 60 minut, od 8.30 do 9.30 ure.

 

Razporejeni boste v skupine, pri pisanju vas bo nadzoroval nadzorni učitelj. Razpored skupin, prostorov in nadzornih učiteljev bo objavljen vsak dan zjutraj pred preverjanjem na beli tabli v avli. Na vratih prostora, kjer boste opravljali NPZ, pa bo sedežni red, ki se ga morate držati.

Ko na dneve preverjanja pridete v šolo, si torej poglejte, kam ste razvrščeni.

 

S seboj lahko imate samo modro ali črno pisalo, pri MAT pa še svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.

Ostale stvari odložite v garderobno omarico ali na posebno klop v učilnici.

 

15 minut pred začetkom NPZ (ob 8.15) greste skupaj z nadzornim učiteljem v učilnico in v celoti upoštevate njegova navodila. Po 8.30 vstop v učilnico ni več dovoljen.

Prostor lahko zapustite le z dovoljenjem učitelja, a ne prvih 20 minut in ne 10 minut pred iztekom NPZ.

Dodatna pojasnila lahko učenci dobite samo pred učiteljevim znakom za začetek reševanja nalog, potem se med seboj ne pogovarjate, ne sprašujete in tudi drugače ne motite poteka NPZ.

Vsi počakate do konca pisanja NPZ, ki ga zaključite po navodilih. Prostor zapustite skupaj z učiteljem.

 

Potem greste na malico v jedilnico, kjer vas spremlja učitelj 3. ure pouka. Od 3. ure dalje bo pouk oz. dejavnosti po planu.

 

Z dosežki NPZ boste seznanjeni 27.5.2009 pri rednih urah pouka. Vpogled v izdelke pa bo omogočen tudi vašim staršem, isti dan od 13.15-14.00 ure.

 

Obvestila o dosežkih boste prejeli 29.5.2009.

 

Podrobno se o poteku NPZ pogovorite še z razrednikom in učitelji predmetov, ki se preverjajo.

 

 

 

Želim vam uspešno prvo preizkušnjo z zunanjim preverjanjem znanja.

 

 

Namestnica ravnateljice za NPZ

Marina H.Tanko


NPZ - navodila za učence 9. razreda

Nacionalno preverjanje znanja je zunanje pisno preverjanje znanja, namenjeno pridobitvi dodatne informacije o znanju učencev. Za vse učence 9. razreda je obvezno, opravljate pa ga iz treh predmetov: MAT, SLO in tretjega predmeta, ki ga določi minister in je letos za našo šolo ŠVZ. NPZ poteka pod enakimi pogoji, z enakimi nalogami in ob istem času za vse učence v državi. Tudi pravila so za vse enaka in jih moramo vsi dosledno upoštevati. NPZ vsi opravljate v rednem roku, v naknadnem roku pa izjemoma tisti, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov, nastalih pred kratkim, niste mogli udeležiti rednega roka. O upravičenosti odloča ravnatelj šole.

Letos so datumi rednega roka NPZ naslednji:

 

TOR, 5.5.2009: MAT

SRE, 6.5.2009: SLO

PON, 11.5.2009: ŠVZ

 

Preverjanje traja 60 minut, od 8.30 do 9.30 ure.

 

Razporejeni boste v skupine, pri pisanju vas bosta nadzorovala nadzorna učitelja. Razpored skupin, prostorov in nadzornih učiteljev bo objavljen vsak dan zjutraj pred preverjanjem na beli tabli v avli. Na vratih prostora, kjer boste opravljali NPZ, pa bo sedežni red, ki se ga morate držati.

Ko na dneve preverjanja pridete v šolo, si torej poglejte, kam ste razvrščeni.

 

S seboj lahko imate samo modro ali črno pisalo, pri MAT pa še svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.

Ostale stvari odložite v garderobno omarico ali na posebno klop v učilnici.

 

15 minut pred začetkom NPZ (ob 8.15) greste skupaj z nadzornima učiteljema v učilnico in v celoti upoštevate njuna navodila. Po 8.30 vstop v učilnico ni več dovoljen.

Prostor lahko zapustite le z dovoljenjem učitelja, a ne prvih 20 minut in ne 10 minut pred iztekom NPZ.

Dodatna pojasnila lahko učenci dobite samo pred učiteljevim znakom za začetek reševanja nalog, potem se med seboj ne pogovarjate, ne sprašujete in tudi drugače ne motite poteka NPZ.

Vsi počakate do konca pisanja NPZ, ki ga zaključite po navodilih. Prostor zapustite skupaj z učiteljem.

 

Potem greste na malico v jedilnico, kjer vas spremlja drugi nadzorni učitelj. Od 3. ure dalje bo pouk oz. dejavnosti po planu.

 

Z dosežki NPZ boste seznanjeni 27.5.2009 pri urah pouka po posebnem razporedu. Vpogled v izdelke pa bo omogočen tudi vašim staršem, isti dan od 13.15-14.00 ure.

 

Dosežki na NPZ (točke in %) bodo vpisani v zaključna spričevala in so njihov obvezni sestavni del. Brez tega so zaključna spričevala nepopolna.

 

Podrobno se o poteku NPZ pogovorite še z razrednikom in učitelji predmetov, ki se preverjajo.

 

NPZ vzemite resno in odgovorno, saj z rezultati sebi in vsem, ki bodo videli vaše spričevalo, dokazujete svoje znanje, ki ste ga nabrali v času osemletnega izobraževanja in je temelj za naprej.

Želim vam uspešno prvo preizkušnjo z zunanjim preverjanjem znanja.

 

Namestnica ravnateljice za NPZ

Marina H.Tanko

 

 

 

Copyright Š 2004 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

 

Št. obiskov: