NACIONALNO  PRIZNANJE JABOLKA KAKOVOSTI 2008 TUDI NA NAŠI ŠOLI

 

 

           

 

Ministrstvo RS za šolstvo in šport  in Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja sta na svečani podelitvi JABOLK KAKOVOSTI 2008  na Ljubljanskem gradu, 13. novembra 2008, razglasila najboljše projekte in podelila nacionalna priznanja JABOLKA KAKOVOSTI 2008 za projekte mobilnosti v programu Vseživljenjsko učenje. Priznanja so prejele najboljše mobilne organizacije oz. posamezniki, ki so s svojimi projekti prinesli dodano vrednost in številne pozitivne učinke mednarodnega sodelovanja in mobilnosti.

Slavnostni govorniki na podelitvi so bili akad. prof. dr. Boštjan Žekš (Slovenska akademija znanosti in umetnosti), Jelka Arh (Ministrstvo RS za šolstvo in šport) in mag. Majde Širok (Center RS Cmepius), podelitev pa so popestrili tudi številni nastopajoči.

Nacionalna agencija  na podlagi projektne dokumentacije (prijavnice in končnih poročil) predlagala najboljše projekte v ocenjevanje. Neodvisni zunanji ocenjevalci  predlagane prijave ocenijo in izberejo glede na štiri kriterije kakovosti, določene v okviru evropske delovne skupine za kakovost v mobilnosti, in sicer: upravičenost projekta, rezultati projekta, vodenje projekta in trajnost projekta.

Jabolka kakovosti 2008 so bile  podeljene v sledečih kategorijah:

 • Leonardo da Vinci projekti mobilnosti:
  • dijaki
  • študenti/mladi delavci
  • mentorji/mentorji jezika
 • Erasmus mobilnost posameznikov
 • Comenius stalno strokovno spopolnjevanje
 • Comenius asistenti
 • Grundtvig stalno strokovno spopolnjevanje
 • Študijski obiski

Postopek izbire poteka tako, da izmed projektov v posamezni kategoriji izberejo najboljših pet, nato pa med  petimi nominiranci  izberejo najboljšega.

Nacionalno priznanje za najboljši projekt v kategoriji Comenius Stalno strokovno spopolnjevanje je prejela tudi učiteljica Vlasta Prevolšek.

Njen projekt je predstavljen  v publikaciji JABOLKA KAKOVOSTI 2008 in ga povzemamo v celoti.

»Vlasta Prevolšek iz Osnovne šole Frana Kranjca Celje se je v okviru akcije Comenius stalno strokovno spopolnjevanje udeležila enotedenskega seminarja COMP@CTIVE v Španiji. Namen seminarja je bil udeležence seznaniti z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo in spletnimi aplikacijami in le- te uporabiti v šolski praksi in pri mednarodnih šolskih projektih. Poleg pridobljenega IKT znanja je spopolnjevanje udeleženki omogočilo izmenjavo in primerjavo izkušenj z ostalimi tujimi kolegi, ki so prišli kar iz 13 držav. Udeleženka je izboljšala svoje usposobljenosti na področju rabe informacijske – komunikacijske tehnologije, ki jo je nadgradila in izpopolnila z novimi znanji in spretnostmi tako pri učenju kot pri poučevanju. Tako pridobljeno znanje je udeleženki pomagalo razviti mnogo idej za uporabo IKT pri vseh predmetih pri pouku ter posameznih segmentih bodisi za delo z učenci in komunikacijo s starši, bodisi pri delu s svojimi strokovnimi sodelavci. Skupaj z nekaterimi udeleženci seminarja je sooblikovala idejni načrt za skupni projekt z naslovom Planet Europe, v katerem želijo preko rabe IKT omogočiti učencem navezovanje stikov z vrstniki EU, spoznavanje kulturnih in geografskih značilnosti dežel, udeleženk v projektu in poglabljanje znanja angleščine. Pridobljene izkušnje  ter izboljšanje  znanja angleščine so udeleženki omogočili, da je  na svoji šoli izvedla E – delavnico ob mednarodnem projektnem srečanju Comenius šolskega partnerstva Enjoy your life. Eat properly. Vsebine in cilje je udeleženka predstavila tudi sodelavcem ter objavila dva članka o strokovnem spopolnjevanju v lokalnem časopisu  Novi tednik in na spletni strani šole. Rabo IKT v šolski praksi je predstavila tudi študentom Pedagoške fakultete, ki so opravljali pedagoško prakso na šoli. Informacijsko in komunikacijsko tehnologijo želi še bolj načrtno in sistematično integrirati v šolski vsakdan in jo oplemenititi s povsem konkretnimi nalogami. »

Več informacij:

http://www.cmepius.si/novice/novica.aspx?id=188

http://www.mss.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/55/5890/?cHash=1edb488ae0

 

 

 

Copyright Š 2004 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

 

Št. obiskov: