Ekorgov kviz

 

 

 

 

EKORGOV TV KVIZ za šolsko leto 2008/09 je pred nami. Letošnji kviz je dobil prenovljeno podobo in nov sistem tekmovanja, pridružilo pa se nam je tudi 15 novih šol iz celotne Celjske regije. Vsekakor so pred nami zanimiva soočenja, oddajo pa bomo popestrili z zanimivimi prispevki, v katerih boste sodelovali tudi vi, mladi ekologi. S prispevki, kot so EKO REPORTER, DR. ENERGIJA in z obiski okolju prijaznih podjetij, bomo ponudili informacije, ki bodo tako zanimive kot učinkovite, saj jih boste lahko uporabili tudi v vsakdanjem življenju in tako aktivno prispevali k izboljšanju stanja našega okolja in planeta.

Šolsko tekmovanje bo na šolah  izvedeno v
TOREK, 3.3.2009. Časa za dobro pripravo je torej dovolj.

S televizijskim delom kviza pa bomo pričeli v mesecu aprilu.

Letošnji temi Ekorgovega TV kviza sta:

·         ODGOVORNO RAVNANJE Z ODPADKI,

·         OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE in UČINKOVITA RABA ENERGIJE.

 

Učna literatura za pisno predtekmovanje in TV kviz:
 

1. ODGOVORNO RAVNANJE Z ODPADKI:

·         Ravnanje s komunalnimi odpadki, Javne naprave, povzetek 2007

·         zloženka RCERO Celje: RCERO Celje

·         zloženka RCERO Celje: Ločujmo odpadke!

·         zloženka RCERO Celje: Kompostiranje na domu

·         zloženka RCERO Celje: Biološki odpadki

·         zloženka RCERO Celje: RCERO Celje II. faza

·         zloženka RCERO Celje: Abecednik odpadkov

2. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE:

·         OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

·         UČINKOVITA RABA ENERGIJE

·         VIRI IN PORABA ENERGIJE V SLOVENIJI

·         TOPLARNA CELJE

 

Gradivo za šolsko tekmovanje je torej v pripravljeno za vas. Vaša naloga je, da ga preberete in se s tem pripravite na šolsko tekmovanje. Veliko od tega že veste, zato naj vam bosta priprava na tekmovanje in tekmovanje samo v veselje.

 

Vodja: ALEKSANDRA VELENŠEK

 

Copyright Š 2004 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

 

Št. obiskov: