TEČAJ DRSANJA

 

V začetku decembra so bili učenci 1. a in 1. b razreda na enotedenskem tečaju drsanja v organizaciji Športne zveze Celje.

   

 

Tečaj drsanja je bil prijetno, zdravo in koristno razvedrilo, saj so učenci pod vodstvom strokovnjakov, veščih drsalcev, pridobili osnovne motorične sposobnosti. Drsanje kot gibalna dejavnost je namreč ena najpomembnejših športnih panog za kakovosten fizični in psihični razvoj prvošolčkov. Pri športni vzgoji je s pomočjo drsanja mogoče vplivati na otrokovo ravnotežje in skladnost gibanja, hkrati pa je odlična priprava za učenje smučanja in vožnje s kolesom.

 

 Učenci so prihajali na drsanje neučakani in z veseljem ter marljivo izpolnjevali od vaditeljev zahtevane naloge.

 

Z doseženim znanjem smo bili zadovoljni vsi: učenci, njihovi starši in učitelji. Ob tem se porajajo želje vseh, da bi bili učenci deležni še čim več podobnih usposabljanj.

 

Učiteljice Mateja, Anja in Tjaša

 

 

Copyright Š 2004 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

 

Št. obiskov: