Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

S kakovostnim delom in medsebojnim spoštovanjem, želimo mladim privzgojiti odgovornost do sočloveka, dela in življenja.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Knjižnica>>Bralna značka

Bralna značka

bralna_značka

Z branjem knjig je mogoče čudežno potovanje v svet lepote in znanja. Bralna značka je vseslovensko gibanje, ki spodbuja mlade k branju in dviga njihovo bralno kulturo.
Njeni začetki segajo pol stoletja nazaj na Koroško, v Prevalje, kjer sta jo osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor Stanko Kotnik. Prve- Prežihove bralne značke so bile podeljene maja 1961.
Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Vodijo jo mentorji po slovenskih šolah in vanjo so vključeni tudi otroci iz vrtca. Z bralno značko se dviga bralna pismenost posameznikov.

Priporočilni seznami knjig  pripravlja Pionirski -center za mladinsko književnost in knjižničarstvo-je  dostopen tudi na internetu www.bralnaznacka.si (PRIPOROČENE KNJIGE).

Obiski pisateljev ob zaključke bralne značke

bz1 bz bz3 bz4

V šolskem letu 2012/13 nas je ob zaključku Godinove bralne značke nas je obiskal pisatelj P. Suhodolčan in vsem, ki so opravili BZ razdelil priznanja. V tem šolskem letu je BZ uspešno opravilo 80 učencev od 1. do 9. razreda in vseh 23 učencev predšolske skupine.  Učenci so za osvojitev BZ morali prebrati štiri knjige in od teh knjig vsaj eno knjigo pisatelja P. Suhodolčana. Lana in Tadeja iz 9. razreda sta postali »zlati bralki«  ( vseh devet let sta sodelovali pri BZ) in dobili poleg priznanja še knjižno nagrado. Knjižno nagrado sta prejeli tudi Nina iz 5. razreda in Nuša iz 6. razreda, ki sta med šolskim letom prebrali preko 30 knjig.
Primož nas je zabaval z zgodbami iz svojih knjig in poleg učencev nasmejal tudi učitelje. Ura z njim je minila prehitro. Ko smo ga vprašali, kje dobi ideje za svoje zgodbe, je povedal: »Vse to je res …« in nam zaupal, da piše že nove zgodbe, ki jih nestrpno pričakujemo.

mentorica BZ Elizabeta Petrovič

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V šolskem letu 2006/07 nas je na zaključni prireditvi obiskal ilustrator knjig Primoža Suhodolčana - Uroš Hrovat. Ob branju knjig je Uroš sproti ustvarjal ilustracije. Na koncu je vsem, ki so osvojili bralno značko podelil priznanja.

Ilustrator Uroš Hrovat pri obisku naše šole

Uroš Hrovat,ilustrator

Ilustrator Uroš pri ustvarjanju ilustracije Uroš podeljuje učencem priznanja za osvojeno bralno značko

Nemška in angleška bralna značka

Vsi učenci od 4. do 9. razreda lahko sodelujejo pri nemški (Epi-Lesepreis) ali angleški (Epi Reading Badge) bralni znački. Knjige se najdejo na policah šolske knjižnice. Vsi sodelujoči prejmejo priznanje za sodelovanje (bronasto, srebrno, zlato).