SLOVARČEK

 

Acidofilna:

Najboljše se razvija na kisli podlagi (rastlina, mikroorganizem)

Degradirana tla:

Poslabšana, propadla tla

Distrična tla

Območna tla

Simbioza:

 

Stadij: