LUBADARJI

Lubadarje štejemo v gospodarskem smislu za “škodljivce”, v biološkem pa so le vrsta hroščev, ki so se zaradi podrtega biološkega ravnovesja močno razmnožili. Plenilci lubadarjev so predvsem detli, žolne, najezdniki in nekatere vrste hroščev, ki poskušajo ponovno vzpostaviti dinamično ravnovesje v gozdu.

Življenje gozda je tako nepretrgan proces spreminjanja in nihanja biološkega ravnovesja. Gozdarji in lastniki gozdov se proti lubadarjem borijo na različne načine, tudi s tem, da izboljšujejo življenjske pogoje za ptice. Ideja o koristnosti smrekovih monokultur je v Sloveniji preživeta. V mešanih gozdovih pa hude nevarnosti za prenamnožitev lubadarjev ni.