Osnovna Šola Poljane
Ljubljana, Zemljemerska ulica 7
telefon: (01) 23-08-430
telefax: (01) 23-08-443

o-poljane.lj@guest.arnes.si

 

 
 

 

 

Spoštovani obiskovalci!

Spletna stran OŠ Poljane se nahaja na novem naslovu www.ospoljane.si.

Vljudno vabljeni!