Prva stran
Poslovnik Sveta staršev (pdf)
Zapisniki  (pdf)
SVET STARŠEV OŠ OTLICA

Svet staršev OŠ Otlica v sedanji sestavi se je konstituiral 25. 9. 2012.

Člani Sveta staršev:
Alojz Bizjak
David Krapež
Barbara Krapež
Tadeja Podgornik
Erna Benčina
Martina Benčina
Dušan Prem
Romuald Polanc
Mateja Krapež
Manuela Kovšca

Predsednik Sveta staršev je Dušan Prem, njegov namestnik Romuald Polanc.